JavaOS for Business sikter mot ny nisje

Sun og IBM kunngjorde dette fellesproduktet i april i år. Nå er det tilgjengelig for maskinvareleverandører og utviklere.

Dette Java-operativsystemet er beregnet på NC-er (tynne klienter eller nettcomputere) og på spesialiserte terminaler som informasjonskiosker, billettautomater osv. Kundene tenkes i bransjer som reiseliv, bank, detaljhandel, forsikring og industri.

I løpet av neste år vil begge opphavsselskapene levere operativsystemet på sine NC-er, henholdsvis Sun JavaStation og IBM Network Station.

I forbindelse med kunngjøringen er det offentliggjort en liste med selskaper som arbeider med JavaOS for Business. I tillegg til rene IBM-selskaper som Lotus og Tivoli, omfatter listen programvarehus som Applix, BEA Systems, Computer Associates, Informix, Oracle, Netscape, SAS Institute og Sybase, samt maskinvareleverandører som Toshiba, Fujitsu og Telxon.

Det er laget egne utviklingspakker for utviklere av henholdsvis maskinvare og programvare.

Systemet betegnes som en spesialisert "subset" (delmengde) av normen kalt 100 Percent Pure Java. Det har egenskaper som forenkler en sentral styring av klientene som det kjører på. Dette gjelder både dynamisk konfigurering av selve maskinene, og administrasjon av brukerrettigheter og -tjenester.

Systemet skal dessuten være lett å overføre til ulike typer prosessorer. IBMs Network Station baseres på PowerPC, mens Suns konkurrerende tynne klient bygger på Sparc. Antakelig ser IBM også på muligheten av å lage Intel-baserte NC-er.

Til toppen