UTVIKLING

JavaScript-alternativ er klar til bruk

Selv uten nettleserstøtte.

Drøyt to år etter at Google tilbød den første prøvesmaken på web-programmeringsspråket Dart, kunngjorde selskapet i forrige uke at versjon 1.0 av Dart SDK (Software Developer Kit) er tilgjengelige. Samtidig erklærte Lars Bak, som er kjent for blant annet å lede utviklingen av JavaScript-motoren V8 i nettleseren Chrome, at Dart er et produksjonsklart alternativ for webutviklere.

Allerede har flere aktører, inkludert Google selv, tatt i bruk Dart i tjenester som er lansert.

På de fleste webapplikasjoner og -sider er det JavaScript som benyttes på klientsiden for å tilby funksjonalitet. Men weben har utviklet seg mye siden JavaScript ble introdusert for 18 år siden. Selv om JavaScript, og ECMAScript-standarden det bygger på, har blitt fornyet flere ganger, mener blant annet Google at det er behov på weben som JavaScript ikke nødvendigvis vil kunne løse. Dart skal være et sprang i den retningen, men Google vil fortsatt jobbe for at også JavaScript utvikles i en slik retning.

Åpen standard?

Da Dart ble introdusert for to år siden, fikk Google kritikk for å utvikle språket på egenhånd, i stedet for å overlate dette til en standardiseringsorganisasjon. Selskapet opplyser her at planen på sikt er å gjøre Dart til en åpen standard, men at det er høyst uvanlig å utvikle programmeringsspråk i en åpen komité. Forrige gang dette ble gjort med en viss suksess, var ifølge Google med Haskell i 1990.

Nettleserstøtte

Per i dag støttes ikke Dart direkte av noen av de vanlige nettleserne. Kun en spesialutgave av Chromium, Dartium, er utstyrt med Dart VM (Virtual Machine).

Det er likevel mulig å kjøre applikasjoner skrevet i Dart i alle moderne nettlesere. Dette gjør ved at Dart-koden kompileres til JavaScript ved hjelp av kompilatoren dart2js. I løpet av de to årene som har gått siden introduksjonen, skal resultatkoden fra dart2js ha blitt langt mer effektiv. Størrelsen har blitt kraftig redusert og ytelsen skal nå være omtrent på høyde med tilsvarende kode skrevet direkte i JavaScript. Foreløpig er det nok utviklerne som oppnår de største fordelene ved bruk av Dart, ikke brukerne av applikasjonene.

Kjøres derimot Dart-koden direkte i Dartium, blir ytelsen en helt annet. Ifølge Bak er det foreløpig snakk om en forbedring på mellom 42 og 130 prosent høyere ytelse enn med tilsvarende kode skrevet direkte i JavaScript som kjøres i JavaScript-motoren V8.

På verktøysiden inkluderer SDK-et en ny versjon av utviklingsprogramvaren Dart Editor som nå støtter blant annet vanlig funksjonalitet som kodekomplettering, refaktorering, definisjonsoppslag, debugger, tips, advarsler og annet. Den er tilgjengelig for Windows, Linux og OS X.

Bak beskriver Dart som enkelt, men kraftig. En mer omfattende gjennomgang finnes her. Et pakkebibliotek med biblioteker og annen Data-programvare finnes her, sammen med et eget verktøy for pakkeadministrasjon.

Noe særlig håp om at Dart skal støttes av andre nettlesere enn Googles egne, finnes foreløpig ikke. Google må kunne overbevise konkurrentene om nytteverdien er stor nok til at det er verdt bryet. Men det er nok minst like viktig at språket blir gjort til en åpen standard, slik at ikke bare Googles egne behov blir ivaretatt.

    Les også:

Les mer om:
Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.