JavaScript blir europeisk standard

Foreningen av europeiske edb-tilvirkere, ECMA, har spesifisert et standard skriptspråk som i all hovedsak er identisk med Netscapes JavaScript 1.1.

Foreningen av europeiske edb-tilvirkere, ECMA, har spesifisert et standard skriptspråk som i all hovedsak er identisk med Netscapes JavaScript 1.1.

ECMA (European Computer Manufacturers Association) har vedtatt å gjøre Netscapes JavaScript 1.1 til standard skriptspråk, under navnet ECMAScript, eller (internt) ECMA-262.

Hensikten med standarden er at konforme nettlesere - både Netscapes Communicator og Microsofts Internet Explorer nevnes i den sammenhengen - skal tilby identisk gjengivelse av nettsteder utviklet med ulike konforme skriptverktøy.

JavaScript er utviklet av Netscape som hjelpemiddel til å lage interaktive nettsteder. JavaScript har mye til felles med Sun Microsystems' fullverdige programmeringsspråk Java, men er utviklet uavhengig av Java. JavaScript støttes av en rekke programvarehus, og av ulike nettlesere. Microsofts nettleser Internet Explorer har hittil støttet bare en del av JavaScript, kjent som Jscript.

Netscapes JavaScript ble framlagt ECMA ved årsskiftet. Blant selskapene som har vært trukket med i spesifiseringsarbeidet er andre ECMA-medlemmer som Sun, Microsoft og IBM.

Neste skritt er at ECMA fremmer ECMAScript som forslag til internasjonal standard overfor ISO (International Standards Organization). Det skal skje en gang seinere i år.

Netscape sier at deres skriptverktøy, kalt Visual JavaScript, vil støtte ECMAScript når det kommer utover beta-stadiet til høsten. Men selskapet innrømmer samtidig at det vil inneholde elementer fra JavaScript 1.2, som ennå ikke er innarbeidet i ECMAScript. Disse utvidelsene skal legges fram for ECMA i løpet av kort tid. Netscapes serversuite SuiteSpot, og klientsuite Communicator, skal gjøres ECMAScript-konforme i kommende versjoner.

Til toppen