JBoss: Den beste appserveren er gratis

J2EE-appserveren JBoss er gratis. Den danket ut alle kommersielle konkurrenter på JavaWorld og har solid support i Norge.

Prosjektet JBoss ble startet i 1999 og teller i dag et hundretalls profesjonelle utviklere organisert i JBoss.org. JBoss kom i versjon 3.0 i mai i år, og har vokst fra å være en EJB-kontainer til å være en fullverdig og avansert Java-applikasjonsserver der alle de nyeste EJB og J2EE-standardene er integrert. Distribusjonen er gratis under LGPL (GNU Lesser General Public License), og skjer enten direkte fra nettstedet, eller på CD gjennom en abonnementsordning. Miljøet har opprettet et eget supportfirma, JBoss Group LLC. I Norge finnes det JBoss-kompetanse blant annet i fikse.net som har levert flere JBoss-baserte installasjoner til sine kunder.

På JavaWorld i mai i år, ble JBoss kåret til verdens beste Java-baserte applikasjonsserver, og danket ut både BEA og IBM.

JBoss.org opplyser at applikasjonsserveren er lastet ned i overkant av 150.000 ganger de siste månedene. I april var det over 200.000 nedlastninger.

En undersøkelse fra TogetherSoft.com, gjennomført tidligere i år, stilte utviklere spørsmålet: "Hvilken J2EE applikasjonsserver bruker du i ditt utviklingsarbeid på bedriftsnivå?" Bare to fikk mer enn ti prosent av stemmene, JBoss med 42 prosent, og BEA WebLogic med 24 prosent.

- JBoss er en av de råeste J2EE appserverne på markedet i dag, sier systemarkitekt i fikse.net, Ove Ranheim, til digi.no. - Den er produksjonsstabil og har JMX, [Java Management Extensions] i bånn. Alle tjenester lastes inn i JBoss via JMX. Den kan adoptere nyere og eldre teknologier, og støtter alt BEA støtter. Den er utviklet under ledelse av en internasjonal team, med blant andre Marc Fleury og svensken Rickard Öberg. I motsetning til sine kommersielle konkurrenter, har JBoss adoptert alle J2EE-standardene fullt ut.


Ranheim mener utviklere kan spare seg selv og kunden for store utgifter ved å satse på JBoss og annen programvare i åpen kildekode framfor kommersiell vare, særlig for løsninger til små og mellomstore bedrifter.

- Du oppnår ingen faglige eller ytelsesfordeler ved å betale flere hundre tusen kroner for kommersielle webservere og applikasjonsservere. Du må likevel investere i selve løsningene for innholdsforvaltning og publisering. Hvorfor skal du betale flere hundre tusen kroner før du får begynt med det saken virkelig angår, nemlig din forretning? Dessuten skalerer JBoss bra, slik at du er godt sikret.

fikse.net har brukt JBoss hos kunder som Posten og Aftenposten, og bygger et eget rammeverk kalt FOSS, med egenutviklede komponenter på toppen av JBoss og annen åpen kildekode.

- Support er heller ikke noe argument for kommersielle webservere og applikasjonsservere. Vi gir full support til alle komponenter som vi installerer, også de vi henter utenfra og bruker uendret, som JBoss.

fikse.net har en rekke andre spennende prosjekter, blant annet et FOSS-basert system for innholdsforvaltning og publisering som er installert hos Mediebedriftenes Landsforbund, og en SMS-portal som de søker å markedsføre internasjonalt.

Til toppen