JBoss kan få J2EE-sertifisering

Sun skal ha gått med på en ordning som kan føre til at applikasjonsserveren JBoss sertifiseres som J2EE-kompatibel.

Sun skal ha gått med på en ordning som kan føre til at applikasjonsserveren JBoss sertifiseres som J2EE-kompatibel.

Prosjektet JBoss ble startet i 1999 og teller noen hundretalls profesjonelle utviklere organisert i JBoss.org. JBoss har vokst fra å være en EJB-kontainer til å være en fullverdig og avansert Java-applikasjonsserver der alle de nyeste EJB og J2EE-standardene er integrert.

Distribusjonen er gratis under LGPL (GNU Lesser General Public License), og skjer enten direkte fra nettstedet, eller på CD gjennom en abonnementsordning.

Miljøet har opprettet et eget supportfirma, JBoss Group LLC. I Norge finnes det JBoss-kompetanse blant annet i fikse.net som har levert flere JBoss-baserte installasjoner til kunder som Posten og Aftenposten.

    Les også:

JBoss Group mener JBoss for lengst har bevist sine J2EE-kompatibilitet gjennom brukernes egne erfaringer. Sun krever likevel at JBoss, i likhet med alle andre, må gjennom en formell prosess for å få J2EEs kompatibilitetsstempel. Prosessen innebærer lisensiering av Suns testverktøy. Det har vært uenighet om hvor mye JBoss Group skal betale for denne lisensen.

Sun sier til News.com at de har tilbudt JBoss Group tilgang til testverktøyene på svært gunstige betingelser. Sjef for JBoss Group, Marc Fleury, vil ikke bekrefte tilbudet eller kommentere forholdet til Sun utover at partene diskuterer lisensiering og sertifisering.

Mens JBoss sier de ønsker J2EE-sertifisering, mener Sun det dreier seg om en bløff. Selskapet venter følgelig at JBoss Group vil finne et eller annet påskudd som gjør at de slipper å ta testen.

Til toppen