Jebsen tar roret i Orkla

Finn Jebsen (bildet) overtar etter Jens P. Heyerdahl som konsernsjef i Orkla fra og med mandag 2. juli.

Finn Jebsen får en årslønn på 3,3 millioner kroner når han begynner som konsernsjef i Orkla 2. juli.

I tillegg har Orklas styre besluttet å tildele Jebsen en bonusordning som er gjort avhengig av kursutviklingen på selskapets aksjer.

Ved fratredelsen 1. juli vil Jens P. Heyerdahls årslønn være 4,4 mill.kroner.

Fra fratredelse og frem til oppnådd pensjonsalder vil Heyerdahl stille sin arbeidskraft til disposisjon for Orkla. Hans arbeidsoppgaver fastsettes av konsernsjefen, og vil i særlig grad være rettet mot holdningsskapende programmer, kompetanseutvikling og bistand i enkeltprosjekter. Heyerdahl vil på ordinær måte tre ut av de eksterne verv der han representerer Orklas ledelse, heter det i en børsmelding.

Til toppen