TELEKOM

- Jeg vet for mye

El-overfølsomme Sissel Halmøy slår tilbake mot MTU-sjef Jo Lerheim og Per Morten Hoff i IKT-Norge.

MTU-sjef Jo Lerheim mener det er svært betenkelig at Norges Miljøvernforbund demonterte en av deres basestasjoner fordi en av de ansatte ikke ville ha en basestasjon som nabo.
MTU-sjef Jo Lerheim mener det er svært betenkelig at Norges Miljøvernforbund demonterte en av deres basestasjoner fordi en av de ansatte ikke ville ha en basestasjon som nabo.
6. okt. 2008 - 09:49

Mobiloperatøren MTU og Norges Miljøvernforbund med Kurt Oddekalv i spissen er i konflikt etter at Oddekalv demonterte en av deres basestasjoner.

MTU mener det ikke er snakk om en demontering, men grovt skadeverk og de krever en erstatning på 100.000 kroner.

MTU-sjef Jo Lerheim er også sterkt skeptisk til at Norges Miljøvernforbund har gått så aggressivt til verks i en sak der en av deres egne ansatte har en sterk egeninteresse. Han henviser til en epost fra postjournalen som Sissel Halmøy i Miljøvernforbundet har sendt til blant annet kommunen i forkant av aksjonen.

Vi har en lekker takterasse, som nettopp er pusset opp. Sist uke dukket det plutselig opp 4 mobiltelefonsendere, og et stort skap på naboen, Bygdøy Alle 39

E-posten er datert 22. juli 2008. Der gjør hun det klart at hun ikke aksepterer dette.

Jeg har selv vært el-overfølsom i 25 år, og tåler ikke stråling fra fra basestasjoner. Jeg akter derfor IKKE å akseptere at de blir stående på nabotaket.

E-posten er forøvrig sendt fra Softworks.no. Dette er selskapet som Per Morten Hoff tidligere har kritisert, og som han gjentok kritikken av i digi.no fredag i forrige uke.

- IKT-Norge har nylig avslørt at en av Miljøvernforbundets fagansvarlige på stråling, og som også er leder for Foreningen for EL-overfølsomme, også driver et eget firma Softworks AS, som måler og skjermer ”stråling”, sa Hoff til digi.no.

Nå slår Halmøy tilbake. I en epost der hun undertegner som "Fagansvarlig elektromagnetisk stråling" i Norges Miljøvernforbund forklarer hun sin relasjon til FELO og Softworks. Hun står også fast ved at strålingen er farlig, og anklager Hoff for å bruke koblingene for å stoppe henne.

Det han driver med er å prøve å ufarliggjøre/skade meg som aktør i debatten, fordi jeg vet for mye - Det han driver med er å prøve å ufarliggjøre/skade meg som aktør i debatten, fordi jeg vet for mye, sier Sissel Halmøy.

Hun avviser at hun er leder for Foreningen for EL-overfølsomme (FELO).

- Jeg er IKKE leder i FELO, det er Solveig Glomsrød, forsker på SSB som har overtatt som leder i FELO når jeg ble ansatt i NMF. Bente Gilbu Tilset, forsker på SINTEF, er nestleder. Men jeg har tidligere vært leder i 7 år i FELO, og der samlet meg mye kunnskap om problemer som folk har, knyttet til stråling, sier Halmøy.

Halmøy sier det er korrekt at hun driver Softworks AS, men presiserer at hun har sluttet å ta strålemålingsoppdrag.

- Jeg har et firma som heter Softworks AS, der jeg tidligere også drev med måling av elektromagnetisk stråling. Uten måling kan man ikke vite hva eller hvor stort et problem er. Som sivilingeniør er jeg vant til å måle før jeg kan uttale meg om ting - det holder ikke med synsing og tro. I mange tilfeller kan det være andre årsaker til folks problemer enn stråling, sier Halmøy.

Måling var en liten sideaktivitet i Softworks AS, og det dreide seg om små inntekter - Måling var en liten sideaktivitet i Softworks AS, og det dreide seg om små inntekter. Et typisk oppdrag tok 3 timer, og kostet 1.440 kroner. Det er dette Hoff kaller å "håve inn penger". Totalt dreide det seg om kr 28.800 i fjor, og måleinstrumentene kostet 25.000 kroner. Men jeg lærte mye av disse praktiske målingene, og det har vært nyttig læring å ta med seg, sier Halmøy.

- Siden dette med mine målinger var et stort problem for Hoff i siste debattrunde, sluttet jeg med målinger i regi av SoftWorks AS ved siste årsskifte. For å slippe tullediskusjoner om dobbeltroller og mistenkeliggjøring. Jeg tar altså ikke betalte oppdrag på målinger via Softworks AS lenger, sier Halmøy.

Basestasjoner må stå tett i byene for at alle skal få mobildekning. På Karl Johan står de bare 50 meter fra hverandre. (Bildet er av en annen basestasjon i utkanten av Oslo.)
Basestasjoner må stå tett i byene for at alle skal få mobildekning. På Karl Johan står de bare 50 meter fra hverandre. (Bildet er av en annen basestasjon i utkanten av Oslo.)

Hoff var også sterkt kritisk til at Halmøy bevisst oppsøker farlig stråling.

- Hun kan altså ha som levebrød å måle stråling. Det vil si at hun med sine sterke helseplager, i følge hennes egen hjemmeside, bevisst oppsøker steder med stråling for å måle og skjerme elektromagnetisk stråling, sa Hoff.

- Det at Hoff er skeptisk til at jeg oppsøker stråling når jeg måler, det er jeg også. For etter noen måleoppdrag må jeg "betale" med hodepine i 1-3 dager etterpå, hvis jeg har vært på steder med for mye stråling. Det er ikke noe jeg liker - men jeg har gjort det for å hjelpe folk, sier Halmøy.

- Jeg har aldri drevet med skjerming av stråling i Softworks AS, men jeg har gitt folk råd om hva de kan og bør gjøre, sier Halmøy.

Halmøy mener at det ikke er noe galt i at hun som ansatt i Miljøvernforbundet har vært med på en aksjon mot MTU's basestasjon, selv om det var for å bli kvitt en basestasjon som var i hennes eget nabolag.

- Det er riktig, og derfor visste jeg også at de var ulovlig satt opp. Jeg prøvde å stoppe det til ting var avklart, men det var helt umulig å få noe intelligent respons hos MTU, sier Halmøy.

Basestasjoner er utplassert over mesteparten av landet, og de står ekstra tett i byer. Antall basestasjoner og utplasseringen av disse avhenger av antall mobilbrukere i et område, og av hvordan mottagerforholdene er. Netcom har tidligere fortalt digi.no at på Karl Johansgate står de så tett som 50 meter fra hverandre, mens det ute på landet og langs veiene er snakk om mye større avstander.

I et følgebrev redegjør Halmøy for sitt og Miljøvernforbundets standpunkt i saken. Der påstår de nok en gang at basestasjonen var ulovlig satt opp:

Hos Plan- og Bygningsetaten i Oslo kunne de stadfeste at de ikke hadde mottatt noen søknad fra basestasjoneierne. Det forklarte hvorfor vi ikke hadde fått noe nabovarsel. Basestasjonen var ulovlig satt opp.

MTU-sjef Jo Lerheim har forklart dette med at det ikke stilles krav for antenner som er lavere enn 2,0 meter, og at de med sine 1,7 meter høye antenner derfor er godt innenfor lovens krav. Dessuten skal det være de samme antennene som resten av mobilbransjen bruker.

Lerheim forteller til digi.no at de har svart Plan- og bygningsetaten, og at saken er ute av verden fra deres side. Han er derfor sterkt kritisk til at Norges Miljøvernforbund velger å se bort fra dette, og fortsatt påstå at basestasjonen er ulovlig satt opp.

Halmøy skriver videre at hun oppfatter rettssystemet for å være for tregt, og at hun derfor ikke har noe annet valg enn å «ta saksen i egne hender»:

Eneste mulighet er å ta saksen i egne hender

Det er faktisk alvorlig at ”hvem-som-helst” kan sette opp utstyr som spyr ut elektromagnetisk stråling ulovlig, og at man ikke på noe lovlig måte kan unngå det. En runde i rettssystemet vil, etter det jeg kjenner til, ta lang tid. I mellomtiden blir vi utsatt for stråling som er helseskadelig.

Eneste mulighet er å ta saksen i egne hender.

Lerheim mener også at rettssystemet er tregt, men han er uansett innstilt på å følge saken helt i mål, slik at Oddekalv og Miljøvernforbundet blir stilt til ansvar for det han mener er grovt herværk.

Kurt Oddekalv og Sissel Halmøy i Norges Miljøvernforbund mener at «eneste mulighet var å ta saksen i egen hånd».(foto: Norges Miljøvernforbund)
Kurt Oddekalv og Sissel Halmøy i Norges Miljøvernforbund mener at «eneste mulighet var å ta saksen i egen hånd».(foto: Norges Miljøvernforbund)

Her følger Halmøys brev i sin helhet:

Oslo, 2.10.08

Ulovlig oppsatt mobilantenne på taket i Bygdøy Alle 39

Ved en tilfeldighet oppdaget jeg i sommer at det var kommet en mobilmast på taket, rett ved vår takterrasse. Det var merkelig, vi hadde ikke fått noe nabovarsel? En henvendelse til forretningsfører for gården bekreftet at heller ikke han hadde mottatt noe nabovarsel.

En henvendelse til Telenor og Netcom stadfestet at det ikke var noen av disse selskapene som hadde satt opp utstyret. Jeg fikk tips om å henvende meg til NetWork Norway, ICE, MTU ….. Henvendelser til de to førstnevnte avkreftet at de hadde noe utstyr der. MTU svarte at de ikke visste, og har heller aldri kommet tilbake med svar, til tross for flere henvendelser. MTU sa videre at de ikke kunne vite hvor alle mastene var, de hadde jo så mange underleverandører at de ikke kunne ha oversikt over alt.

Jeg sa da klart fra at de ikke var søkt, at jeg anså det som ulovlig, og at de burde utsette kabling og montering til alt var avklart. Jeg har til dags dato ikke fått noe svar fra MTU – til tross for at jeg var lovet det pr telefon flere ganger.

Det er litt merkelig at man må kontakte alle eventuelle eiere for å få svar ……? Er det meningen at vi beboere skal ha oversikt over alle teknologiaktørene på markedet? En henvendelse til Post- og Teletilsynet avklarte at de ikke aner hvor de enkelte master er – eller hvem som eier mastene, de passer bare på at man ikke misbruker frekvensene. Men siden det er søknadspliktig burde en henvendelse til Plan- og Bygningsetaten i Oslo kunne gi svar. Ved litt detektivarbeid fant vi ut via underleverandøren som hadde utført arbeidet, at det var MTU som var oppdragsgiver.

Hos Plan- og Bygningsetaten i Oslo kunne de stadfeste at de ikke hadde mottatt noen søknad fra basestasjoneierne. Det forklarte hvorfor vi ikke hadde fått noe nabovarsel. Basestasjonen var ulovlig satt opp. Det ble videre oppyst at de ikke hadde hjemmel for å fjerne ulovlig oppsatt utstyr. Det måtte i tilfelle gå via rettssystemet. Kanskje en henvendelse til politiet, spurte jeg, kunne de hjelpe meg? Plan- og bygningsetaten mente politiet kun ville bistå hvis det f eks var fare for murstein i hodet.

Plager som er relatert til elektromagnetisk stråling fra basestasjoner er sviing/brenning i huden, kløe, hodepine, migrene, kvalme, svimmelhet, konsentrasjonssvikt, dårlig hukommelse, Alzheimer, ledd- og muskelsmerter, verking, prikking, kramper, hjertebank, ekstrem tretthet, kronisk trettehtssyndrom, depresjon, søvnforstyrrelser og søvnløshet, øye/synsplager og autoimmune sykdommer - og kan i verste fall føre til selvmord, ME og kreft. Man blir utsatt for elektromagnetisk stråling fra mobiltelefoner, men kontinuerlig bestråling fra basestasjoner er langt alvorligere, det er spesielt soveplasser som er viktige.

August 2007 ble det frigjort et stort arbeid utført av BioInitiative Group (14 av de mest kunnskapsrike professorer, vitenskapsmenn, forskerne og offentlig helsepolitikk-spesialister i verden på området EMF) som dokumenterer negative helseeffekter forårsaket av ikke-ioniserende stråling (elektromagnetiske felt inklusive ekstremt lavfrekvente og radiofrekvente/mikrobølge felt). De har gjennomgått >> 1500 vitenskapelige rapporter som omhandler EMF og helse.

Hele rapporten – som igjen har referanser til alle de andre rapportene, finnes på www.bioinitiative.org.

Her finner man bl a denne oversikten: ”Summary of the Science”:

A. Evidence for Cancer (Childhood Leukemia and Adult Cancers)

B. Changes in the Nervous System and Brain Function

C. Effect on Genes (DNA)

D. Effects on Stress Proteins (Heat Shock Proteins)

E. Effects on the Immune System

F. Plausible Biological Mechanisms

G. Another Way of Looking at EMFs: Therapeutic Uses

Den 4.9.08 vedtok EU parlamentet med 522 mot 16 stemmer at grenseverdiene for høyfrekvent stråling er ”gått ut på dato”, og må senkes. Dette basert på BioInitiative Report og enda nyere forskning etter den kom ut i august i fjor.

Det har også vært høring on høyfrekvent stråling i Kongressen i USA for en uke siden:

les gjerne mer om det: http://www.microwavenews.com/kucinich.html

Det er faktisk alvorlig at ”hvem-som-helst” kan sette opp utstyr som spyr ut elektromagnetisk stråling ulovlig, og at man ikke på noe lovlig måte kan unngå det. En runde i rettssystemet vil, etter det jeg kjenner til, ta lang tid. I mellomtiden blir vi utsatt for stråling som er helseskadelig.

Eneste mulighet er å ta saksen i egne hender.

Sissel Halmøy

Beboer i Bygdøy Alle 37, og medeier i takterrasse

Kurt Oddekalv,

Leder Norges Miljøvernforbund

Kurt Oddekalv kuttet fire koakskabler da han demonterte MTU's basestasjon etter klage fra Sissel Halmøy.
Kurt Oddekalv kuttet fire koakskabler da han demonterte MTU's basestasjon etter klage fra Sissel Halmøy.

Til sammenligning vil et menneske som holder sin mobiltelefon til øret utsettes for stråling opptil 1600 ganger sterkere enn et menneske som befinner seg 20 meter rett foran en mobilantenne MTU-sjef Jo Lerheim og generalsekretær Per Morten Hoff i IKT-Norge hevder på sin side at strålingen ikke er på et helsefarlig nivå. De påpeker også at avstanden er et vesentlig moment, og at en vanlig mobiltelefon uansett vil ha mye større påvirkning enn en basestasjon.

- Til sammenligning vil et menneske som holder sin mobiltelefon til øret utsettes for stråling opptil 1600 ganger sterkere enn et menneske som befinner seg 20 meter rett foran en mobilantenne. Legevitenskapen har ikke funnet noe som tilsier at noen av disse tilfellene er skadelige, sier Lerheim.

Mange har fryktet at mobilstrålingen er farlig for mennesker, men det har ikke blitt slått fast.

    Les også:

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.