– Jeg vil ha, og jeg vil ha det nå!

Økte IT-forventinger skaper utfordringer for bedriftene, mener nordensjefen for RES Software.

– Jeg vil ha, og jeg vil ha det nå!
Morten Gran er nordensjef for RES Software. Bilde: RES Software

DEBATT: Alle typer virksomheter står nå overfor utfordringen om hvordan levere sikre og fleksible IT-tjenester til ansatte med store forventninger og krav til brukervennlighet og tilgang.

IT-drift opplever et IT-miljø som blir stadig mer komplekst, drevet frem av kravstore brukergrupper. Disse forventer at mobiltelefoner, nettbrett og laptoper har brukervennlige grensesnitt og at de har tilgang til dokumenter og applikasjoner når som helst, hvor som helst. Dette utfordrer måten de aller fleste bedrifter opererer på.

Økt etterspørsel etter fleksibilitet tvinger IT-drift til å håndtere stadig mer uklare linjer mellom personlig og profesjonell bruk av dataenheter. I tillegg er det, selvfølgelig, en sikkerhetsmessig utfordring å gi brukerne konstant tilgang til IT-tjenester.

Morten Gran er nordensjef for RES Software.
Morten Gran er nordensjef for RES Software.

Historisk sett har IT-drift diktert retningslinjene som har styrt de ansattes tilgang til bedriftsdata og programmer. Dette fungerte fint så lenge de ansatte gjorde arbeidet på kontoret innenfor gitte arbeidstider, men i dag er det økonomiske landskapet mer konkurranseutsatt, samtidig som ny teknologi endrer måten folk jobber på.

Dagens ansatte ønsker tilgang til bedriftens IT-tjenester hele døgnet, uansett hvor de måtte befinne seg, og et tradisjonelt pc-basert oppsett kan ikke støtte dette. I tillegg blir det teknologiske aspektet mer komplisert når ny teknologi innføres og blandes sammen med både eldre applikasjoner og eksisterende systemer.

Bedrifter introduserer ny teknologi med håp om at det vil forenkle bruken og gi brukerne den fleksibiliteten de etterspør. Så enkelt er det ikke, og nye problemer oppstår når disse nye produktene krever hvert sitt administrasjonsverktøy. Dette gjør et allerede komplekst IT-miljø enda mer utfordrende. Å håndtere disse miljøene er dessuten ikke bare komplisert, men også kostbart.

Hva kan IT-drift gjøre?

Den tradisjonelle måten å administrere og diktere IT-retningslinjer er utdatert og virkelighetsfjernt for den hverdagen dagens IT-drift står overfor. Så, hva er de viktigste sakene IT-drift må håndtere for å beholde kontrollen over IT-arkitekturen og samtidig levere de tjenestene som de ansatte forventer?

Sikker tilgang. Utfordringene som påvirker IT-drift som igjen forsøker å opprettholde sikkerhetsnivået og kontroll over bedriftens data, er forankret i den ekstreme kompleksiteten som finnes i IT-miljøene. Med et sammensurium av programmer og enheter som kobler seg til bedriftens nettverk, har IT-drift måtte iverksette sikkerhetstiltak for et hav av forskjellige software og plattformer.

I flere bransjer, som for eksempel stat, finans og helse, blir strengere regler utarbeidet og håndhevet, og disse krever at selskapene innfører bedre personvern og sikkerhetsrutiner.

Mer automatisering

Arbeidstakere klager ofte på hvor treg IT-drift kan være på å svare på helpdesk-forespørsler, mens IT-drift, på sin side, klager over å måtte håndtere de samme problemstillingene om og om igjen.

Ansatte som har blitt vant til rask og enkel service innen forbrukerteknologi, vil ofte være utålmodige etter svar på sin helpdesk-forespørsel – og de kan også ende opp med å prøve å fikse problemet selv gjennom å laste ned programvare uten godkjennelse av IT-drift.

Brukervennlig grensesnitt

Hvordan kan en bedrift holde kontroll over data og administrere kritiske applikasjoner, samtidig som de ansatte har muligheten til å jobbe eksternt, på reisefot, på kvelder og i helgene, uavhengig av hvilket datautstyr de bruker?

I løpet av en dag, kan en brukers rolle og plassering variere mye. Det samme kan hvilken dataenhet de bruker. De ønskede egenskaper, funksjoner og tilgangskrav kan variere veldig, avhengig av den geografiske og fysiske plasseringen, samt når på dagen de prøver å få tilgang til informasjon. IT-drift må finne en løsning som ikke bare gir sluttbrukerne den aktuelle informasjonen de trenger gjennom et brukervennlig grensesnitt, men løsningen må også integreres sømløst med bedriftens eksisterende IT-struktur.

Det økende behovet for god drift av IT-systemene, forbedret brukeropplevelse, bedre sikkerhet og økt etterlevelse har skapt en vanskelig situasjon for IT-drift. Sluttbrukere ønsker en arbeidsplass som kan levere løsninger og teknologi på nivå med det de er vant med som forbrukere. Dette betyr at teknologiske behov må tilfredsstilles med en gang, og denne “øyeblikksmentaliteten” gjør at IT-Drift må finne frem til løsninger som kan gi rom for selvbetjening.

Morten Gran er nordensjef for RES Software.

Les mer om: