Jens åpnet møteplass for norsk e-handel

Statsminister Jens Stoltenberg åpnet Handel.no, et nettsted der alle kategorier av aktører kan hente kvalitetssikret informasjon om e-handel i Norge.

Statsministeren opplevde ingen demoeffekt da han trykket på knappen som åpnet Nærings- og handelsdepartementets nye nettsted Handel.no. Alt gikk derimot perfekt.

Den eneste korreksen kom fra Shahzad Rana, leder for Fellesforum, et utvalg under Nærings- og handelsdepartementet. Fellesforum eier Handel.no.

- Statsministeren sa det var behov for mer informasjon. Jeg er uenig, poengterte Rana. - Det er behov for mindre informasjon, som er bedre, mer aktuell og mer målrettet enn den du finner på Internett i dag. Handel.no skal filtrere ut det som er dårlig og uaktuelt.

Det nye offentlige nettstedet skal styres av bransjen og brukerne, sa Rana som selv er kjent som vellykket IKT-gründer.

- Nettstedet skal stadig forfines. Det skal presentere fakta og være brukervennlig.

Institutt for Rettsinformatikk skal levere det instituttbestyrer Jon Bing kalte nettstedets "juss-søyle".


- Aktørene må orientere seg i den juridiske infrastrukturen som gjelder for e-handel, sa Bing. - Grovt sett gjelder infrastrukturen fem viktige forhold. Vi har PKI ("public key infrastruktur"), altså det som ligger til grunn for digitale signaturer og metoder for sikker overføring av følsom informasjon over Internett. Vi har alt som angår elektronisk betalingsformidling. Vi har det som gjelder rettighetsadministrasjon, altså tilgang til for eksempel bøker, musikk og video som formidles over nettet. Vi har alt som gjelder personvern, og alt som gjelder regulering av Internett. Poenget med det siste er ikke at Internett er underregulert eller anarkistisk. Det er tvert i mot overregulert. Vi tar opp ting rundt blant annet domener og konfliktløsning.

Nettstedet skal også presentere erfaringer, synspunkter og tjenester. Arne Krokan og Arild Haraldsen den siste kjent spaltist hos digitoday.no, er blant dem som skal sørge for synspunkter som kan tenkes å avvike fra det Regjeringen står for.

Les mer om: