Jenteandelen på IKT-studiene synker

Stadig færre jenter velger seg datastudier, selv om myndighetene har gjort tiltak for å øke jenteandelen.

Stadig færre jenter velger seg datastudier, selv om myndighetene har gjort tiltak for å øke jenteandelen.

Mens Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) i toppåret 1999 hadde en jenteandel på 36 prosent på IKT-studiene, er andelen nå helt nede i 10 prosent, skriver Dagsavisen. (Bildet over er fra NTNU)

På Universitetet i Oslo er 20 prosent av IKT-studentene jenter, mens Høgskolen i Gjøvik har en andel på 22 prosent.

Prosjektleder for «Jenter og data» ved NTNU, Anette Lindi, tror usikkerheten etter at «dot.com-bobla» sprakk i 2000 har bidratt til nedgangen i andel jenter. Hun tror kvinner i større grad søker trygghet.

Til toppen