Jenter kan betales for å studere teknologi

Klagenemnda for likestilling har gitt Høgskolen i Buskerud rett til særbehandling.

Klagenemnda for likestilling har gitt Høgskolen i Buskerud rett til særbehandling.

Ved Høgskolen i Buskerud (HIBU) i fjor høst var det kun to kvinner som begynte på tekniske fag, av til sammen 80 studenter. Det nesten totale fraværet av kvinner fikk skolen til å tilby særbehandling: Jenter som begynner på ingeniørstudiet i høst får 25.000 kroner hver.

Ordningen førte til 15 klager til Likestillingsombudet fra menn som reagerte på utdanningsstipendet. En av klagerne anket videre til Klagenemnda for likestilling.

    Les også:

Klagenemnda har nå avvist denne anken. Vedtaket kan bli en viktig referanse i tilsvarende saker framover. Nemnda mener kvinnestipendet er et egnet middel for å rekruttere flere jenter til ingeniørutdanningen.

I begrunnelsen heter det: Ved at flere jenter tar utdannelse innenfor teknologiske fag, vil denne sektoren av arbeidslivet øke. Dette vil føre til et mindre kjønnsdelt arbeidsmarked og derigjennom fremme likestilling.

Å gi jenter som begynner på ingeniørutdanning et utdannings- og reisestipend, er i tråd med bestemmelsen om positiv særbehandling i Likestillingsloven, ifølge Klagenemnda for likestilling.

Rektor Kristin Ørmen Johnsen ved HIBU viser til at tiltaket har virket. I høst begynte 13 jenter å studere ingeniørfag ved skolen.

– Ved å tillate positiv særbehandling for å rekruttere studier med svært skjev kjønnsfordeling, gir nemnda oss muligheter til å gjøre noe med skjevfordelingen. Økningen i antall jenter som begynte på ingeniørutdanningene hos oss i høst, viser at det er mulig å få til endring, sier hun.

Stipendordningen på Høgskolen i Buskerud er et samarbeid med Tekna, Buskerud fylkeskommune, Regionrådet for Kongsbergregionen, Rådet for Drammensregionen, Danfoss Esco AS, Volvo Aero, NHO Buskerud og Kongsberg Gruppen.

I tillegg til stipendet får de kvinnelige ingeniørstudentene oppfølging av egne kvinnelige mentorer i Kongsberg-industrien og har egne ressurspersoner på høgskolen.

Til toppen