Jernbanen syr sammen telenettet

Jernbaneverket har inngått en leieavtale med ElTele Vest om leie av kapasitet mellom Stavanger og Bergen.

Jernbaneverket har inngått en leieavtale med ElTele Vest om leie av kapasitet mellom Stavanger og Bergen.

Avtalen gjelder for 20 år og koster 6 millioner kroner det første året, deretter en årlig sum på tre millioner kroner de neste 14 årene og gratis de siste fem årene.

Jernbaneverket vil disponere seks fibre på strekningen, som betyr at selskapet får et sammenhengende overføringsnett mellom verkets egne telenett langs Sørlandsbanen og Bergensbanen. Dette vil ifølge selskapet gi større valgfrihet i tilfelle brudd i overføringen i telenettene langs en av de to jernbanestrekningene, og dermed legge til rette for en mer stabil togdrift på både Sørlands- og Bergensbanen.

Regjeringen har gitt sin tilslutning til avtalen ved ElTele Vest i statsråd.

Noe av forutsetningen for avtalen er at Jernbaneverkets eget telenett kan bli mer attraktivt for utleie av ledig overskuddskapasitet.

Til toppen