JUSS OG SAMFUNN

Jetzet.com - lettvinte uttalelser om medvirkeransvaret

Det har de siste dager vært diskutert om ISP-leverandøren KPNQwest kan holdes ansvarlig for å publisere rykter om Mette-Marit Tjessem Høiby fremsatt av det norske nettstedet Jetzet.com. Diskusjonen har intet enkelt svar og i hvert fall ikke så enkelt som enkelte advokaters uttalelser til digitoday.no kan tyde på.

Christopher W. Husebye
20. okt. 2000 - 11:43
 
 

Spørsmålet er om en formidler av elektronisk informasjon kan holdes ansvarlig for stoff han eller hun ikke selv har forfattet. Slik formidling av informasjon kan skje på flere måter, for eksempel ved såkalt caching (mellomlagring av web-sider), ved linking (sette inn hyperlinker til andre web-sider) eller ved hosting (utleie av serverplass). Det er den siste type formidling ISP-en KPNQwest har bedrevet i saken om Kronprins Haakons kjæreste.

Ut fra gjeldende rett er det antageligvis riktig at ISP-er ikke kan dømmes for medvirkeransvar, slik det har vært hevdet i digitoday.no. Det er imidlertid all grunn for ISP-er til å ha et svært bevisst forhold til sitt ansvar som formidler av elektronisk informasjon.

EU vedtok nemlig 4. mai i år det såkalte e-handelsdirektivet. Direktivet har bestemmelser blant annet om ISP-ers ansvar for nettopp slik aktivitet som er foretatt av KPNQwest. Reglene vil gjennom EØS-avtalen bli en del av norsk rett og aktørene på området bør derfor allerede nå tilrettelegge for at virksomheten er i overensstemmelse med direktivet. Dette er et område Advokatfirmaet Selmer mener det vil være stadig viktigere å ha fokus på, og som firmaet derfor informerer sine klienter om.

Det er særlig artikkel 14 i direktivet som er relevant for ISP-ers formidleransvar. Her er det bestemt at formidleren er ansvarsfri dersom han ikke har konkret kjennskap til at aktiviteten er ulovlig. Får han imidlertid slik kjennskap, må han straks fjerne informasjonen for å unngå erstatningsansvar.

Imidlertid vil ikke enhver påstand om at informasjonen som ISP-en formidler er ulovlig, medføre at vedkommende må fjerne stoffet for å unngå ansvar. En slik løsning ville gjøre situasjonen for ISP-er uholdbar. Antageligvis kreves det at meldingen er av kvalifisert art. Hva som nærmere ligger i dette, vil kunne variere fra land til land. Klart er det i hvert fall at dersom det foreligger en rettskraftig dom eller en midlertidig forføyning, vil kravet om melding av kvalifisert art være oppfylt. Det samme vil nok gjelde stoff, som åpenbart er i strid med norsk lov (for eksempel barnepornografi).

Fremsettelsen av ryktene om Mette-Marit rammes mest sannsynlig av straffelovens bestemmelser om ærekrenkelse. Da KPNQwest ble gjort oppmerksom på at stoffet lå lagret på deres servere, var det derfor all grunn for dem til å fjerne stoffet. Og om ikke jussen foreløpig gjør at formidlingen er ulovlig, kan det spørres om ikke i hvert fall moralske og etiske betraktninger burde ha gjort at KPNQwest fjernet sidene fra sine servere.

Advokatfirmaet Selmer vil senere, under vår faste spalte "Advokathjørnet" i digitoday.no, publisere en artikkel om e-handelsdirektivet.

Dersom du ønsker å ta en nærmere titt på direktivet, prøv denne pekeren.

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.