Jevn oppgang i IT

Den norske IKT-indeksen viser at det er en stø oppgang i norske bedrifters planer om nye IT-investeringer. Det er likevel ingen boom i vente, skriver Dagens Næringsliv.

Hvert kvartal kommer IKT Norge med en undersøkelse over norske bedrifters investeringsvilje i de kommende 12 månedene.

I tallene for første kvartal er tre av fire indikatorer positive. Eneste negative er tjenesteindeksen, som faller tilbake. Det betyr at norske bedrifter ser for seg stabile investeringer i IT-tjenester de neste 12 månedene.

Tallene i IKT-undersøkelsen viser at det ikke ventes noen boom i IT-investeringene de neste 12 månedene, skriver DN.

Til toppen