Jevnere flyt på Ringnes-ølet

IBM har fjernet flaskehalser med et nytt logistikksystem.

RFID-brikker på kontainerne til Ringnes er krumtappen i et nytt system som gir bedre planlegging av lossing, lasting og utkjøring.
RFID-brikker på kontainerne til Ringnes er krumtappen i et nytt system som gir bedre planlegging av lossing, lasting og utkjøring.

IBM har fjernet flaskehalser med et nytt logistikksystem.

Etter noen måneders pilottesting konkluderer bryggeriet Ringnes med at et nytt logistikksystem fra IBM gir vesentlig bedre oversikt over distribusjonen, og legger grunnlaget for bedre service, mer nøyaktige leveranser, mindre risiko og lavere kostnader.

Systemet dreier seg om å få oversikt over innkommende og utgående flaskekontainere – den lange boksen på lasteplanet til Ringnes’ tungtransport – ved bryggeriets produksjonsanlegg på Gjelleråsen utenfor Oslo. Ringnes leverer hvert år en halv milliard liter øl, brus og flaskevann til butikker og restauranter over hele Norge, og har 200 lastebiler på veiene til enhver tid.

Før IBM-systemet kom på plass, ble all informasjon om alle kontainerne logget manuelt, og ingen løsning ga oversikt over hvor lastebilene befant seg til enhver tid.

Krumtappene i det nye systemet er RFID-brikker fast påmontert hver kontainer.

– Hver kontainer har to passive RFID-brikker, forklarer prosjektleder Lalit Kumar Jangra i IBM til digi.no. – Det dreier seg om en spesiell type passive brikker, som er innkapslet og festet slik at de tåler vær og vind.

Mens vanlige passive brikker koster ned mot en krone per stykk, er Ringnes’ brikker noe dyrere, men absolutt ikke avskrekkende, rundt tretti kroner.

– Den ene brikken leses i det kontaineren kjøres gjennom hovedporten til produksjonsanlegget, slik at systemet har full oversikt over hvilke kontainere som er på veiene, og hvilke kontainere som er inne på området.

Den andre brikken leses av ved portene der kontaineren losses for tomflasker eller lastes med nye flasker.

– Disse portene er spesialisert for enten lossing eller lasting. Systemet vet nøyaktig ved hvilken port hver kontainer er, og hva som skjer med det, og kan følgelig beregne når den vil være klar for lasting eller utkjøring. Det forteller hvor lenge kontaineren har vært parkert, når det ble losset og lastet, og når det ble kjørt ut.

Systemet gir med andre ord sanntidsinformasjon som kan benyttes til å fjerne og avverge flaskehalser i logistikken. Oversikten legger et grunnlag for bedre planlegging, og det er planleggingen som utgjør systemets hovedgevinst.

– Selv små endringer i logistikksystemet kan ha en positiv effekt på bunnlinjen, sier Jan Inge Bakkane, «business process manager» i Ringnes.

RFID-brikkene i Ringnes’ system avleses på to meters avstand. Det er en antenne ved hver losse- og lasteport. Systemet fores fra egne lesere, som hver får data fra fire antenner. Selve databehandlingen skjer gjennom IBMs RFID-verktøy, WebSphere Premises Server. Brukergrensenittet for informasjon og analyse er et nettbasert oversiktspanel basert på DB2 AlphaBox.

Ringnes vurderer å utvide systemet til sine fire andre anlegg i Norge, og integrere det med sine øvrige logistikksystemer. En annen utvidelsesmulighet er å legge RFID-brikker på pallene, for å følge leveransene til hver enkelt butikk, og gjøre det enklere å sikre påfyll av riktige produkter til enhver tid.

    Les også:

Til toppen