Jini åpner nettverk for alt og alle

Etter mye forhåndsomtale har Sun lansert Jini, en Java-basert teknologi der smarte apparater og tjenester kopler seg sammen i spontane nettverk.

Sun er ikke alene om idéen at smarte apparater selv bør kunne informere resten av nettverket hva slags tjenester de kan tilby til bestemte typer av andre apparater på det samme nettet. Men Sun ser ut til å ha kommet vesentlig lenger enn Microsoft (med prosjekter som Universal Plug and Play og Millennium) og Lucent (med prosjektet Inferno). Mindre ærgjerrige prosjekter hos Hewlett-Packard (JetSend) og IBM (T Spaces) omfatter også elementer av selvkonfigurerende nettverk. I forhold til forbrukermarkedet, der anvendelsene går ut på å kontrollere varmeovner og andre hjemme-innretninger ved hjelp av et datanettverk, arbeider Intel med noe de kaller Home Network API, mens Sun, Philips og Sony har et tilsvarende prosjekt døpt HAVi.

Skal spontane nettverk ha noen framtid, må flere av disse prosjektene konvergere. Siden Jini er Java-basert, og følgelig oppfattes som en "anti-Windows" teknologi, er det mye som tyder på at også her vil et vesentlig skille gå mellom dem som er "for" og dem som er "mot" Microsoft.

Av dem med egne prosjekter har Hewlett-Packard, IBM og HAVi-partnerne Sony og Philips offentlig støttet Jini. Ellers er det verdt å merke seg at Kodak og 3Com (Palm Computing) har offentlig uttrykt støtte til både Jini og Microsofts Universal Plug and Play.

Sun har valgt sin pågående World Analyst Conference i San Francisco for å lansere og demonstrere Jini - og for å offentliggjøre listen over 37 aktører som støtter initiativet. Blant disse (i tillegg til dem nevnt ovenfor):

  • America Online betrakter Jini som en strategisk teknologi til å utvikle nye tjenester
  • Selskapet BizTone til den tidligere Java-evangelisten Miko Matsumura bygger hele sin eksistens på Jini-baserte bedriftstjenester som regnskap, og lanserer sitt første produkt, BizTone Financials, i februar
  • Hewlett-Packard, Canon og Epson (tenk deg en skriver eller en skanner som kan brukes straks du kopler den til nettet)
  • Cisco (tenk deg selvkonfigurerende rutere, svitsjer, bruer og kabelmodem)
  • verdens dominerende produsenter av mobiltelefoner, Ericsson, Motorola og Nokia, støtter Jini enkeltvis og gjennom fellesselskapet Symbian der også Psion er partner; Jini er som skapt til å forene en rekke ulike typer apparater og tjenester i et felles nettverk
  • Novell sier de vil undersøke hvordan Jini kan integreres med katalogtjenesten NDS
  • Quantum og Seagate har begge demonstrert Jini-kompatible harddisker
  • Samsung tar sikte på å legge Jini til grunn for noe de kaller Home Wide Web
  • Toshiba har også hovedsakelig forbrukerelektronikk i mente i samband med Jini
  • Xerox tenker seg Jini-baserte dokumenttjenester

På den andre siden har Compaq, Intel og AMD velsignet Universal Plug and Play og samtidig forholdt seg tause til Jini.

Jini-apparater kan ha ganske beskjeden datautrustning. Årsaken til dette er at de ikke nødvendigvis trenger sin egen Java virtuelle maskin (JVM). Det er tilstrekkelig at de setter seg i forbindelse med en JVM i annet apparat der de gis tillatelse til å kjøre sin kode. Per i dag er minnekravet 640 kB, men det forventes at dette blir mindre etter hvert som man blir flinkere til å pakke kode.

Hovedidéen med Jini er altså at du kopler et apparat til nettverk og det finner selv fram til enhetene som kan bruke det. Et kamera finner fram til sine skrivere, en prosessor leter opp sine disker på egen hånd, en bærbar PC oppnår straks kontakt med de nærmeste skriverne, skannerne, faksene osv. Hjemme har du ett felles nettverk for termostatstyrte ovner, lysbrytere, data, DVD-spiller og tv. Er hjemmenettet tilkoplet Internett, kan servicemannen lese av resultatene fra oppvaskmaskinens diagnoseprogram direkte.

Utviklingen av Jini startet i 1994. For et halvt år siden fikk utviklere tilgang til prosjektet. Siden mandag kan kode fritt lastes ned fra Suns nettsted. Den første utgaven, Jini 1.0, er selvfølgelig noe mangelfull, blant annet innen sikkerhet. En oppgradering ventes innen seks til ni måneder.

Sun baserer spredningen av Jini på noe de kaller Community Source License. Det innebærer at det er gratis å bruke Jini, og at du betaler royalty når Jini-produktet ditt kommer i salg.

Til toppen