Jo Lunder vil skape russisk overskudd

Det tok mindre enn et år før Jo Lunder krabbet til topps i det russiske mobilselskapet VimpelCom, dit han kom i fjor fra Telenor Privat/Mobil i Oslo. Nå jobber han for å skape overskudd i selskapet til våren.

Men i tillegg til å forvandle underskudd til overskudd vil en av Jo Lunders viktigste oppgaver være å spise seg innpå hovedkonkurrenten Mobile TeleSystems (MTS) sin markedslederrolle i Moskvaregionen. Den har selskapet først og fremst nådd ved å operere på et bedre utbygd mobilnett. Men Telenors tunge investering i VimpelCom, som åpnet seg i 1998, har gitt det russiske selskapet ressurser nok til å ta igjen konkurrenten på det tekniske området.

- I dag har VimpelCom et GSM-nett som kan sammenlignes i dekning og kvalitet, og jeg tror det vil føre til en sterkere konkurranse i markedet, sier Lunder.

MTS hadde et forsprang på fem år på VimpelCom, noe det viste seg tøft å ta igjen. Selskapet trengte en internasjonal partner som kunne bidra med kapital og markedskompetanse. For den tekniske kompetansen er Russland selvforsynt med. Ved utgangen av august i år var VimpelComs kundebase på 649.000 kunder på selskapets gamle DAMPS og GSM-mobilnett, mens MTS sitter med 776.000 kunder på GSM alene.

Lunder fortalte Reuters på en pressekonferanse at selskapet godt kunne ta igjen MTS i kundetall om det skulle være interessant, men velger istedet å balansere vekst og overskudd.

Han sier nå at overskuddet i selskapet skal komme tilbake til neste år. Andre kvartal i år gav nemlig et underskudd på 6,7 millioner dollar, av en omsetning på 66 millioner dollar, dels som en følge av hard konkurranse om å skaffe seg kunder. Den heftigste konkurransen på markedet skjedde rundt juletider for et års tid siden, da kontantkort fikk de russere som har råd til det, til å gå mann av huse for å skaffe seg mobiltelefon. Om ikke annet fordi det faste telenettet er i svært dårlig stand.

De to mobilselskapene vil i første rekke trekke til seg bedriftskunder og volum-kunder. Privatmarkekdet for mobiltelefoni, selv i Russlands økonomiske tyngdepunkt Moskva, er lite. Derfor har VimpelCom-partner Telenor investert ytterligere i Russland for å skaffe seg flere bein og stå på, og ikke minst egne fastnett.

Lunder vil også få ansvaret med å ta i bruk VimpelComs mobillisenser for andre deler av Russland, blant annet den befolkningstette Volga-regionen og i deler av det like befolkningsøde Sibir. Målet er at ekspansjonen utenfor Moskva skal skje gjennom et eget selskap det VimpelCom vil trekke til seg en strategisk investor. Hvem det er vil ikke Lunder si, men det han vil si at han ser VimpelCom som et nasjonalt mobilselskap.

Til toppen