Jobb-massaker i svensk IKT-bransje

Stemmer tallene, står svenske IKT forskere foran en jobb-massaker.

Stemmer tallene, står svenske IKT forskere foran en jobb-massaker.

Under dot.com døden ble IT-selskaper tvunget til å presse kostnadene som i stor grad resulterte i tjenesteutsetting til India og øst-europeiske land.

Svenske IT-ansatte frykter nå konkurranse fra billige indere.

En undersøkelse som er bygget på intervjuer med Sveriges største IT-bedrifter viser en markant vilje til å sette ut IT-utviklingen til lavkostland. I undersøkelsen inngår IT- og telekomselskaper, konsulentselskaper og industrikonsern med omfattende IT-virksomhet, forskning og utvikling.

Ifølge Nyteknik har 20 av landets største IT- og telekomselskaper allerede 3.600 ansatte som jobber med forskning og utvikling i lavkostland.

Foreløpig er dette bare en mindre del av svenskenes totale IT-forskning, men andelen vil ifølge undersøkelsen vokse dramatisk.

Innen ett år regner de 20 selskapene med å ansette ytterligere 2.200 utviklere, som totalt vil utgjøre 5.800. Det er en økning med 60 prosent på bare ett år.

Ifølge Ny Teknik vil FoU-midlene utelukkende gå til lavkostland, og intet til hjemlandet.

Selskapenes argument for etablering i utlandet er «halvering av kostnadene». Dette gjelder både India og Øst-Europa. De noe høyere lønningene i Øst-Europa vil jevnes ut med høye reisekostnadene til India.

Både Ericsson og ABB mener det er et stort pre å ha et FoU-sentrum nær markedet og fabrikkene i Kina og India.

Flere ønsker også å ta opp konkurransen med IT-giganter som IBM og SAP som allerede har et solid forsprang med leie av utviklere i land som India.

Foregangslandene er USA og Storbritannia. IBM har allerede tusenvis av utviklere på plass i India, og har måtte tåle sterk kritikk for nedlagte arbeidsplasser på hjemmeplan.

Det amerikanske IT-selskapet Accenture har tredoblet antall utviklingsingeniøer i India de siste 18 måneder, og er nå oppe i 10.000.

Ericsson har ifølge Ny Teknik 650 FoU-tilsatte i Kina, og over 500 utviklingskonsulenter i India. Tieto Enator og IFS har også i flere år utnyttet lavkostland for utvikling. Tieto Enator har 700 egne utviklere på plass i Tsjekkia, Baltikum og India og IFS skal ha 400 utviklere i Sri Lanka.

Til toppen