Jobben kveler det sosiale livet

LO-undersøkelse viser at hver tredje ansatt er utslitt etter jobb, og at de likevel jobber online på kvelden.

Jobben kveler det sosiale livet
(Bilde: Illustrasjonsfoto: Per Ervland)

LO-undersøkelse viser at hver tredje ansatt er utslitt etter jobb, og at de likevel jobber online på kvelden.

Én av tre mener jobbstress og krav om å lese jobbmail på fritida går ut over deres forhold til familie og venner.

37 prosent av norske arbeidstakere oppgir at de ofte eller alltid er utslitt etter jobb, viser en ny arbeidslivsundersøkelse utført av Fafo på oppdrag fra LO.

- Man blir alltids sliten etter jobb iblant. Men tar man med at 36 prosent oppgir at jobben går sterkt ut over det sosiale livet, så er man ute og kjøre. Det er et signal på at man må gå inn på lokalt nivå og se på hvordan arbeidsdagen er organisert, sier LO-sekretær Trine Lise Sundnes til NTB.

Andelen arbeidstakere med hjemmekontor er doblet siden forrige undersøkelse, fra 2001.

2007-undersøkelsen viser at rundt 30 prosent av arbeidstakerne ofte eller svært ofte må gjøre jobbrelaterte oppgaver som å lese dokumenter og svare på e-post og telefoner når de egentlig har fri.

Fafo-forsker Mona Bråten mener at også det såkalte grenseløse arbeidslivet, hvor man er online med jobben hjemmefra, er en medvirkende årsak til at så mange mener at jobben går ut over det sosiale livet.

- Andelen som må jobbe på fritida er høy. Når du har en laptop og mobilnett betalt av arbeidsgiveren, gjør nok det at det blir en høyere terskel for å faktisk logge helt ut når du har fri. Teknologien gjør at både kolleger og kunder forventer at du skal være tilgjengelig hele tida, sier Fafo-forskeren. (©NTB)

Til toppen