Jobbene flyttes til kundene, ikke India

Norske serviceyrker flyttes ikke til India, vi overtar dem selv gjennom selvbetjeningsløsninger.

Norske serviceyrker flyttes ikke til India, vi overtar dem selv gjennom selvbetjeningsløsninger.

England og USA har en stor fordel: Man har tilgang til et billig arbeidsmarked som snakker deres eget språk. For engelsk er nasjonalspråket i den tidligere engelske kolonien India.

Norge har ikke et slikt land å ty til, for ingen andre prater norsk. Kanskje det er like bra, for dette har tvunget og tvinger oss i stadig større grad til å være kreative med IT-systemer.

Nord-Europa er trolig den delen av verden som har kommet lengst med å outsource funksjoner til brukerne selv. Ser man på det norske samfunnet, er det ikke mange service-jobber som er flyttet til India. Man har i stedet innført gjør-det-selv-systemer eller andre løsninger.

Det er Internett som har åpnet for denne trenden. Vi fyller ut skjema, blar i kalender, velger varer og vurderer alternativer - helt selv. På denne måten gjør hver og en av oss jobber som i mange tilfeller amerikanske selskaper flytter til India.

Dette er i på lang sikt positivt - det gjør Norge flinkere på IT. Kanskje vi kunne ha brukt dette til å skape noe nye arbeidsplasser i IT-bransjen ved å selge våre erfaringer og systemer til utlandet.

Til toppen