Jobbene flyttes til kundene, ikke India

Norske serviceyrker flyttes ikke til India, vi overtar dem selv gjennom selvbetjeningsløsninger.

England og USA har en stor fordel: Man har tilgang til et billig arbeidsmarked som snakker deres eget språk. For engelsk er nasjonalspråket i den tidligere engelske kolonien India.

Norge har ikke et slikt land å ty til, for ingen andre prater norsk. Kanskje det er like bra, for dette har tvunget og tvinger oss i stadig større grad til å være kreative med IT-systemer.

Nord-Europa er trolig den delen av verden som har kommet lengst med å outsource funksjoner til brukerne selv. Ser man på det norske samfunnet, er det ikke mange service-jobber som er flyttet til India. Man har i stedet innført gjør-det-selv-systemer eller andre løsninger.

Det er Internett som har åpnet for denne trenden. Vi fyller ut skjema, blar i kalender, velger varer og vurderer alternativer - helt selv. På denne måten gjør hver og en av oss jobber som i mange tilfeller amerikanske selskaper flytter til India.

Dette er i på lang sikt positivt - det gjør Norge flinkere på IT. Kanskje vi kunne ha brukt dette til å skape noe nye arbeidsplasser i IT-bransjen ved å selge våre erfaringer og systemer til utlandet.

Til toppen