Jobber du ubetalt overtid?

Det jobbes mye overtid i IT-bransjen, men langt fra alle får betalt for det. Jobber du gratis for din arbeidsgiver?

Jobber du ubetalt overtid?
(Bilde: Illustrasjonsfoto: Per Ervland)

Det jobbes mye overtid i IT-bransjen, men langt fra alle får betalt for det. Jobber du gratis for din arbeidsgiver?

Tidligere i høst spurte vi våre lesere hva slags timepriser det opereres med i det norske IT-markedet: Hva er timeprisen for en norsk IT-konsulent?

Resultatet ble en interessant debatt med mange eksempler.

Det er vanskelig å trekke frem bastante konklusjoner, men ut i fra tilbakemeldinger både i debattforumet og direkte fra våre lesere, fremsto eksemplene som svært interessante for mange.

Torsdag denne uken startet vi på en serie om noen spørsmål som vi tror er viktig for IKT-bransjen og alle som jobber i den.

Advokat Carl F. Kjeldsberg, som er daglig leder i nettstedet Webjuristene, ga våre lesere en gjennomgang av hva som er reglene for overtid.

    Les også:

Det kom raskt mange reaksjoner. Dette var tydeligvis et tema som opptar mange, og som få kan noe særlig om. digi.no skal følge opp saken på flere fronter i tiden fremover, og vi begynner med å spørre dere:

Jobber du ubetalt overtid?

Dette er et relativt åpent spørsmål. For at svarene skal være interessante ber vi deg komme med litt informasjon om hva slags jobb du har, hva slags bedrift/organisasjon du jobber for og hvordan arbeidsuken pleier å se ut.

Her er noen eksempler på spørsmål vi tror det kan være interessant å få svar på:

Bilde: Illustrasjonsfoto: Per Ervland
  • Hva jobber du med?
  • Hva slags bedrift jobber du i?
  • Hvor mye tjener du?
  • Jobber du mye overtid?
  • Jobbet du overtid denne uken?
  • Har du personal og/eller budsjettansvar?
  • Er overtid inkludert i lønnen?
  • Hva jobber du med i overtidstimene?
  • Kunne du droppet overtiden hvis du var mer fokusert og selvdisiplinert?

Det er ikke uvanlig at folk slenger ut et tall uten å ha tenkt helt igjennom det på forhånd. Forsøk å være realistisk i ditt eget anslag.

IT-bransjen er spesiell på mange måter, både på godt og vondt. Det er derfor også interessant å høre om reglene er hensiktsmessige også for denne fremmadstormende bransjen. Er det for eksempel hensiktsmessig å lovfeste at arbeidsgiver skal betale for overtid, og med en sats minst 40 prosent høyere enn vanlig lønn?

Hva synes du om reglene i arbeidsmiljøloven? Er de for strenge, eller er de ikke strenge nok?

    Les også:

Del dine erfaringer her i debattforumet. Husk at du som ansatt trolig har undertegnet en taushetserklæring. Hold deg til det generelle, og du kan gjerne være anonym.

Til toppen