Jobber kan ryke i IBM Norge

IBM Norge rekrutterer friskt. Samtidig står flere i fare for å miste jobben.

IBM Norge rekrutterer friskt. Samtidig står flere i fare for å miste jobben.

I mars fikk digi.no høre fra IBM Norge at selskapet gjennom hele 2005 vil kjøre en kampanje for å rekruttere nye medarbeidere. I første omgang skulle 32 nye medarbeidere føyes inn i staben på Mastemyr.

Leder for IBM Global Services i Norge, Arthur Brunvoll, bedyret at IBMs politikk er å beholde de ansatte. Da het det at i stedet for å si opp folk, satser IBM på å omskolere eller omstrukturere arbeidsgrupper internt. IBM legger store ressurser i å utdanne folk og har et omfattende internt arbeidsmarked. Hver IBM-ansatt har i snitt fra en til tre uker i kurs per år. Ansatte kan også søke internasjonal karriere både av personlig eller faglige grunner dersom de ønsker å jobbe i et annet IBM-land.

    Les også:

Så varslet IBM globalt om dårligere tall, og i Sverige ble det klart at 500 IBM-ansatte må gå. Noe overraskende begynte ryktene å svirre om 20 norske stillinger som også er truet.

Informasjonsdirektør Per Vassbotn bekrefter overfor digi.no at noen få funksjoner i Norge kan bli berørt og at det kan ramme et tyvetalls arbeidsplasser.

Årsaken skal være at IBM Norden omorganiserer sin såkalte service delivery-avdeling, med brukerstøtte og utrykningstjeneste til bedriftene.

Tanken er å utsette denne virksomheten, og oppdraget ligger nå ute til anbud.

– Målet er å finne løsninger som er gode og akseptable for alle sammen. Vi er nå i dialog med de berørte og samarbeider med fagforeningen, forteller Vassbotn.

En løsning kan være at selskapet som kjøper opp IBMs servicevirksomhet også overtar de ansatte.

På spørsmål om IBM Norge vil tilby ledige stillinger til de 500 som kan risikere å miste jobben i Sverige, er Vassbotn noe vag.

– Alt kommer an på om de har de riktige kvalifikasjonene, sier han og illustrerer fra skipsindustrien:

«Gode maskinister har ikke nødvendigvis peiling på navigering.»

Selv om IBM legger opp til at man kan søke jobber både internt og internasjonalt i IBM med de nødvendige omskoleringer, synes teori og praksis å sprike.

Vassbotn kjenner ikke til at ansatte i Sverige er blitt tilbudt jobb i Norge.

Det er for tidlig å si om noen vil flytte til Norge, og vi kjenner ikke til hva de har blitt tilbudt. Uansett vil det være ulik kompetanse og fagområder som må tilpasses behov. De stillinger vi i Norge ønsker besatt er innen SAP, Oracle, utvikling på Java og åpne standarder som vi trenger på Mastemyr.

Dermed ser det ut til å sprike i IBMs politikk med arbeidstilbud på tvers i Norden og Europa, med felles sertifiseringsløp som skal gjøre det enkelt å bemanne prosjekter på tvers av landegrensene.

Til toppen