Abonner
DIGITALISERING OG OFFENTLIG IT

Jobbet natt og dag for å lage løsningen på tre uker

Skatteetaten har levert et IT-prosjekt som normalt ville ha tatt 6 måneder. – Vi har klart noe vi trodde var umulig å rekke.

Mange involverte har jobbet hardt for å få på plass løsningen. Her ser vi Skatteetatens kjerneteam i Grimstad, som jobber med design og utvikling av løsningen.
Mange involverte har jobbet hardt for å få på plass løsningen. Her ser vi Skatteetatens kjerneteam i Grimstad, som jobber med design og utvikling av løsningen. Foto: Guro Sommer Værland

Alle registrerte foretak i Norge kan nå søke om «kontantstøtte» hvis de er rammet av betydelig bortfall av inntekter som følge av virusutbruddet.