Jobbing med "jern" gir fortsatt best uttelling

Snittlønnen hos de ansatte i forhold til type bedrift ligger på i overkant av 400.000 kroner, mens de som jobber i maskinvarebedrifter har etter digitoday.nos beregninger litt høyere lønn enn resten av IT-bransjen.

Snittlønnen hos de ansatte i forhold til type bedrift ligger på i overkant av 400.000 kroner, mens de som jobber i maskinvarebedrifter har etter digitoday.nos beregninger litt høyere lønn enn resten av IT-bransjen.

digitoday har i samarbeid med IKT-Norge foretatt en undersøkelse om arbeidsforhold i IT-bransjen, hvor rundt 500 personer deltok.

Ved å koble inntekt med type bedrift har vi kommet frem til at ansatte i maskinvarebedrifter har den høyeste snittlønnen.

Ansatte i tele/mobil-selskaper skiller seg ut ved at nesten 40 prosent av de ansatte oppgir å ha mellom 400.000 og 500.000 kroner i inntekt.

Av de med over 700.000 i lønn, jobber flest i Internettbedrifter. Men nettbedriftene er også høyt representert (ca. 30 prosent) i inntektsgruppen med mellom 300.000 og 400.000 i lønn

Her ser du snittlønnen* for ansatte i de ulike IT-bedriftene
Internettbedrift: 418.000

Programvareselskap: 418.000

Tele/mobil: 421.000

Konsulentselskap: 428.000

Maskinvarebedrift: 430.000

Nesten 35 prosent av ansatte i maskinvarebedrifter har mellom 400.000 og 500.000 kroner i inntekt.

Se relaterte artikler dersom du ønsker mer informasjon om lønns- og arbeidsforhold i IT-bransjen.

*Lønnsintervallene ble delt "på midten" for å regne ut gjennomsnittet. For eksempel ble intervallet 200'-250' satt til 225'. Lønn under 200' ble satt til 180' og over 700' ble satt til 750'. Samtidig er utvalget i noen av stillingsgruppene så lite at snittet ikke nødvendigvis er representativt. For ytterligere informajon kontakt undertegnede.

Følg saken i digitoday:


Jobbing med "jern" gir fortsatt best uttelling
Her ser du hva lønnstoppene driver med
Veteranene tjener fortsatt mest
Trivselen øker proporsjonalt med lønnen
Ung, rastløs cowboy søker børsbobler og stress

Til toppen