JUSS OG SAMFUNN

Jobbsøkere må oppgi Facebook-passord

Arbeidsgivere nøyer seg ikke med det du legger ut for alle.

Jobbsøkende og idrettsstudenter er mest utsatt for krav om innsyn i det de legger ut på Facebook, kun for sine venner.
Jobbsøkende og idrettsstudenter er mest utsatt for krav om innsyn i det de legger ut på Facebook, kun for sine venner. Bilde: Scanpix REUTERS/Mike Segar
26. mars 2012 - 11:59

I forrige uke rettet Associated Press et søkelys mot et nytt fenomen innen amerikansk arbeidsliv: Arbeidsgivere som krever innsyn i jobbsøkeres private Facebook-kontoer.

Noen ber om å få overlevert brukernavn og passord. Andre krever at jobbsøkeren logger seg på Facebook når de er inne til intervju, slik at de kan lese vedkommendes fulle private profil og få oversikt over alle venner. Andre igjen krever at jobbsøkeren gir vennestatus til den potensielle arbeidsgiveren, en framgangsmåte som gir tilsvarende innsyn i privatliv og omgangskrets.

Det vises til eksempler fra privat og offentlig sektor. Praksisen forsvares særlig av instanser innen politi og fengselsvesen. De oppgir et behov for å kunne granske mulige forbindelser til tvilsomme miljøer, og hevder at man får vite mer om en person gjennom Facebook enn gjennom dybdeintervjuer av nære venner.

MSNBC avslører at høyskoler og universiteter i USA rutinemessig krever at en trener eller en inspektør får vennestatus hos alle på institusjonens ulike idrettslag.

Det understrekes at man formelt sett står fritt til å nekte, selvfølgelig mot å risikere ikke å få jobben eller ikke være med på laget. Det kan være mistenkelig å nekte. De som ikke ønsker et dårlig rykte nekter følgelig ikke. Slikt er forbeholdt mer ressurssterke og selvsikre kandidater.

Facebook, ved personverndirektør Erin Egan («chief privacy officer»), la fredag ut en kommentar der de advarte arbeidsgivere mot å kreve tilgang til jobbsøkendes private Facebook-profiler.

Egan gikk så langt som til å true arbeidsgivere med søksmål, men presiserte siden at det ikke foreligger konkrete planer om å trekke noen for retten.

– Det er viktig av alle på Facebook forstår at de har rett til å holde sitt passord for seg selv, og vi vil gjøre vårt beste til å verne om den retten, skriver Egan.

Egan viser også til Facebooks bruksvilkår, som inneholder et klart forbud mot å kreve tilgang til andres kontoer. Under «erklæring om plikter og rettigheter», avsnitt 3 sikkerhet, lyder punkt 5 slik:

Du skal ikke anmode noen om å gi deg innloggingsinformasjon for eller tilgang til en brukerkonto som tilhører noen andre.

I henhold til punkt 12 er det også forbudt for Facebook-brukere å «muliggjøre noen form for brudd» på bruksvilkårene.

Borgerrettsorganisasjonen ACLU (American Civil Liberties Union) krever at kongressen må vedta en lov som eksplisitt forbyr arbeidsgivere å kreve innsyn i ansatte og jobbsøkeres private bruk av sosiale medier.

Flere lovgivere har engasjert seg, både i kongressen og på delstatsnivå. I delstatene California, Illinois og Maryland er det allerede fremmet lovforslag som forbyr krav om innsyn i privat bruk av sosiale medier.

To sentrale senatorer, Charles Schumer fra New York og Richard Blumenthal fra Connecticut – begge demokrater – har rettet en formell henstilling til USAs justisdepartement og til kommisjonen for likestilling i arbeidslivet (EEOC, Equal Employment Opportunity Commission) hvor de ber om at tilfellene granskes.

De mener arbeidsgivere ikke har anledning til å kreve denne typen innsyn i folks privatliv. De mener også at praksisen kan rammes av føderale lover mot hacking.

Amerikansk lovgivning gir visse typer personopplysninger spesiell status, for eksempel seksuell legning og tilknytning til trossamfunn.

Det innebærer blant annet at arbeidsgivere ikke har anledning til å innhente slik informasjon om ansatte og jobbsøkere. De som krever innsyn i privat bruk av sosiale medier kan følgelig også bryte loven ved at de skaffer seg tilgang til informasjon som loven eksplisitt sier de ikke skal ha tilgang til.

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.