Jobbsøkere veies og sorteres digitalt

Nettbaserte tester er stadig viktigere verktøy for å sile ut den riktige jobbkandidaten.

Nettbaserte tester er stadig viktigere verktøy for å sile ut den riktige jobbkandidaten.

Hodejegere har sine verktøy og analyseprogrammer for å finne riktig kandidat.

Feil person på feil sted kan koste bedriften dyrt. Det gjelder ikke bare faglige kvalifikasjoner, men vel så mye personligheten og hvordan kandidaten kan passe inn i sitt nye arbeidsmiljø.

Svenske Håkan Fritz i Poolia Rekrytering sier i idg.se at vi framover kan forvente enda flere automatisesrte tester.

Testene utføres av kandidaten selv på sin egen PC, og skal hjelpe rekrutteringsselskaper til å sile ut riktig kandidat.

USA og Storbritannia er storforbrukere av slike tester, og Norge og Sverige vil følge etter.

En norsk hodejeger sier til digi.no at norske rekrutteringsselskaper er flinke til å bruke både faglige og psykologiske tester. Han antyder at alle hodejegere som er seriøse i dette markedet krever online-tester hjemmenfra som et videre samtalegrunnlag med kandidaten.

Akkurat som IT-bransjen blir mer industrialisert, er også rekrutteringsselskaper skviset på pris og må finne effektive og automatiserte rutiner.

I jakten på den gode IT-kandidaten, benytter rekrutteringsselskaper programmet tech check mot programmere og systemarkitekter. Dette er tester jobbkandidaten gjør selv på forhånd fra sin PC. Testen gir en indikasjon på kandidatens evne til å programmere.

- I snitt er det mellom 30 og 40 prosent som faller fra i slike prosesser, forteller hodejegeren.

Resten blir innkalt til dybdeintervjuer i bedriften.

Rekrutteringsselskaper vektlegger såkalt attitude, det vil si psykologiske tester som viser personens evne til å integrere seg i bedriftens miljø, som en enda viktigere faktor.

Den psykologiske testen er ikke psykiatrisk klinisk betinget, men stiller arbeidstakeren spørsmål relatert mot organisatoriske forhold tilpasset arbeidslivet.

- Vi bruker ofte slike tester som et verktøy for videre samtaler. Testene hjelper oss til å komme raskt til kjernen, forteller den norske hodejegeren til digi.no.

Tester er svært utbredt i forhold til rekruttering, men lite brukt på utleie av konsulenter i kortere oppdrag som for eksempel bare noen måneder.

Til toppen