Jobbsøkerne bruker snart like mye nett som avis

Fagbladene synes å tape kampen om jobbsøkerne i Oslo-området, mens avisene holder stand. Og nettet kan snart blir den mest brukte kanalen for jobbsøk.

Fagbladene synes å tape kampen om jobbsøkerne i Oslo-området, mens avisene holder stand. Og nettet kan snart blir den mest brukte kanalen for jobbsøk.

Aftenposten har, ved hjelp analysebyrået Opinion, undersøkt de forskjellige mediekanalene siden 1997.

Opinion har funnet at interessen blant et utvalg på 600 respondenter i Oslo og Akershus, har sunket betraktelig de siste fem årene. På spørsmålet "Hvordan ville du skaffe deg informasjon om tilbud på arbeidsmarkedet dersom du var på utkikk etter ny jobb?", svarer fem prosent høsten 2002 at de ville benyttet fagblader.

Det er en solid nedgang bare fra i vår (11 prosent), mens det var en så stor andel som 22 prosent i 1997 som kunne tenke seg å bla gjennom fagtidsskrifter. (De spurte har hatt mulighet til å krysse av for flere mediekanaler).

For avisene har det nesten vært status quo på et stabilt, høyt nivå. Fra toppåret 1997 (85 prosent), har nivået stabilisert seg på rundt tre-fjerdedeler av leserne som vil benytte aviser (det er ikke spesifisert om det er papirbaserte eller internettaviser som leserne kan velge mellom). Den ferskeste prosentandelen (74 prosent) for avis er fra oktober i år.

Internett har, ikke uventet, hatt en rivende utvikling i takt med at mediekanalen har fått en stadig større utberedelse. Mens 12 prosent av Oslo-beboerne i 1997 ville bruke nettet, er andelen i dag 58 prosent. Bare i vår var andelen under 50 prosent (48), og undersøkelsen viser at nett og avis i dag står frem som de klart mest foretrukne kanalene.

Spådommen fra slutten av 90-tallet om at nettet skulle ta over helt for papiravisene, har altså ikke slått til. I et norsk arbeidsmarked med flere arbeidsledige og minkende jobbtilbud ser det imidlertid ut som om nettet i løpet av ikke-så-lang- tid kan komme på høyden med avis.

Blant de nettbaserte tjenestene er det oppdragsgiveren Aftenpostens jobbtjeneste FINN som fremstår som den klart sterkeste, med 48 prosent av de spurte.

Aetat er nummer to med 31 prosent, mens StepStone er nummer tre med 14 prosent (hadde en topp på 32 prosent av leserne i 1999). Omprofilerte Monster Norge får kun fire prosent tilslutning, mens seks prosent holder seg til gamlenavnet Jobline.


Det er i dag "kun" 26 prosent som ikke er sikker på hvor de ville gått på weben. I 1997 var det så mange som 63 prosent som var usikre.

Med unntak av våren i år, er det 600 respondenter som Opinion har spurt. Når det gjelder antallet som har svart på hvilke spesifikke Internett-tjenester, er det betydelig færre. I 1997 var det 121 personer som svarte, i år 2000 var det 299, mens i høst har det vært 349 av 600 som har svart på spørsmålet om spesifikke nettsteder.

Til toppen