Jobbundersøkelsen 2001: Få frykter for jobbene sine

Til tross for dystre utsikter og stadige varsler om nedbemanninger og kostnadskutt, er det ikke mange ansatte i IT-bansjen som frykter for jobbene sine, viser tall fra digi.nos jobbundersøkelse.

Til tross for dystre utsikter og stadige varsler om nedbemanninger og kostnadskutt, er det ikke mange ansatte i IT-bansjen som frykter for jobbene sine, viser tall fra digi.nos jobbundersøkelse.

Det er et turbulent arbeidsmarked og svært mye tyder på at arbeidsledigheten vil øke de nærmeste årene. BBC anslår - etter en internasjonal rapport - at rundt 24 millioner arbeidsplasser vil være borte innen 2002. Grunnen er nedgangen i den globale økonomien.

Også Aetat venter økt ledighet. Ifølge Dagens Næringsliv spår etaten særlig økt ledighet innenfor industrien og IKT-bransjen.

I en undersøkelse digi.no har foretatt sammen med IKT-Norge, oppgir imidlertid nesten 80 prosent av de over 2.600 personene som har deltatt at de opplever arbeidsplassen sin som "trygg" eller "svært trygg".

Det er svært få avvik, og oppfatningen av arbeidsplassen som trygg eller utrygg er stort sett den samme uansett hva slags bedrift man jobber i.

Ansatte i Internett-bedrifter er litt mer pessimistiske enn resten. Her opplever rundt 70 prosent arbeidsplassen sin som trygg eller svært trygg, mens tett oppunder 80 prosent av de ansatte i programvarebedrifter, konsulentselskaper, mediebedrifter og teleselskaper opplever det samme.

De ansatte i maskinvarebedrifter uttrykker mest trygghet i forhold til å beholde arbeidsplassene sine. Her svarer over 80 prosent at de ikke frykter for jobben sin.

Også når det gjelder arbeidsoppgaver og stilling er det ingen som skiller seg særskilt ut. De som er mest utrygge jobber, ifølge undersøkelsen, som webdesignere (33 prosent), innen media (38 prosent) og som salgskonsulenter (34 prosent).

PR- og informasjonsmedarbeidere, IT-konsulenter, systemkonsulenter og IT-drift, oppfattes som de tryggeste jobbene
Til toppen