Jobbundersøkelsen 2001: Konsulenter på lønnstoppen

Jobbundersøkelsen digi.no har foretatt sammen med IKT-Norge, viser at snittlønnen er høyest i konsulentbransjen.

Lønnsnivået i de ulike bransjene innen IKT-sektoren gir ikke de største variasjonene. Men i årets jobbundersøkelse kommer det frem at det er konsulentbransjen som har den høyeste snittlønnen. Her tjener de ansatte i snitt* 440.000 kroner i året, inkludert provisjon og bonus.

I fjorårets undersøkelse var snittet for konsulentbransjen 428.000 kroner.

De ansatte i mediabransjen kom dårligst ut i år, med en snittlønn på 374.000 kroner.

Både telebedrifter og programvareselskaper betaler, ifølge undersøkelsen, en snittlønn på 430.000 kroner. I fjor var snittet på henholdsvis 421.000 og 418.000 kroner.

De ansatte i maskinvarebedrifter tjener i snitt 418.000 kroner i året. I fjorårets undersøkelse toppet denne bransjen lønnsstatistikken, med 430.000 kroner i snittlønn.

Også de ansatte i internettbedrifter har ifølge undersøkelse gått litt ned i lønn siden i fjor. Nå er snittet på 410.000 kroner i året, mens det i fjor var på 418.000 kroner.


*Lønnsintervallene ble delt "på midten" for å regne ut gjennomsnittet. For eksempel ble intervallet 200'-250' satt til 225'. Lønn under 200' ble satt til 180' og over 700' ble satt til 750'. Både det laveste og det høyeste intervallet kan være en underdrivelse, og metoden som er brukt kan gi rom for slingringsmonn.


Til toppen