Jobbundersøkelsen 2001: Så mye tjener kollegaen din

Mange er nysgjerrige på lønn. Her finner du resultatene fra årets undersøkelse for IT-bransjen, som digi.no har gjennomført sammen med IKT-Norge.

Mange er nysgjerrige på lønn. Her finner du resultatene fra årets undersøkelse for IT-bransjen, som digi.no har gjennomført sammen med IKT-Norge.

Ikke overraskende er det fremdeles sjefen som tjener mest. Flere av yrkesgruppene har imidlertid gått ned i lønn det siste året. Om det skyldes den generelle nedgangen i bransjen, eller at de rundt 2.600 personene som deltok i årets undersøkelse nå har vært mer ærlige, er vanskelig å si.

Det ble også denne gangen tatt med noen stillinger som ikke var med i fjorårets undersøkelse. Her ser du resultatene, og lønnen som er oppgitt er årslønn inkludert provisjon og bonus.

Snittlønnnen til hver yrkesgruppe er som følger: *

Stilling: Snittlønn 2000 Snittlønn 2001
Programmerer 379.000 394.600
IT-sjef 415.000 450.000
IT-drift ikke beregnet 375.000
Prosjektleder 468.000 484.000
Salgskonsulent 469.000 456.000
Supportkonsulent ikke beregnet 348.000
Administrasjon ikke beregnet 481.000
Salgs/markedsansvarlig 485.000 478.000
Daglig leder 580.000 554.000
Økonomi ikke beregnet 377.000
PR/Informasjon 400.000 365.000
Media ikke beregnet 391.000
Webdesign 340.000 325.000
Systemkonsulent 400.000 419.000
IT-konsulent 378.000 413.000
*Lønnsintervallene ble delt "på midten" for å regne ut gjennomsnittet. For eksempel ble intervallet 200'-250' satt til 225'. Lønn under 200' ble satt til 180' og over 700' ble satt til 750'. Samtidig er utvalget i noen av stillingsgruppene så lite at snittet ikke nødvendigvis er representativt. For ytterligere informasjon kontakt undertegnede.Til toppen