Jobbundersøkelsen: Mange slåss med PC-en hver dag

De fleste IT-ansatte bruker daglig nesten et kvarter på PC-problemer.

De fleste IT-ansatte bruker daglig nesten et kvarter på PC-problemer.

digi.no har sammen med IKT-Norge nylig gjennomført en omfattende jobbundersøkelse, der ansatte i IT-bransjen blant annet svarte på hvor lang tid som går med til problemer med PC/datamaskin daglig.

Det typiske er at de ansatte kaster bort mellom ti og 15 minutter på dette hver dag.

Over halvparten sier de bruker mindre enn fem minutter på maskintrøbbel daglig, mens i underkant av fem prosent bruker over halvannen time på å 'slåss' med PC-en.

23 prosent bruker mellom seks og ti minutter og 14 prosent bruker mellom elleve og 30 minutter.

Blant de som sliter mest, er de som jobber med IT-drift... Over 12 prosent av disse bruker mer enn 90 minutter hver dag på PC-problemer. Men også supportkonsulentene bruker mye tid på datatrøbbel. 10 prosent av disse bruker over halvannen time daglig.

Salgskonsulentene derimot, ser ut til å takle maskinene bra - eller de har Murphy-feltet* på sin side. 60 prosent av selgerne i IT-bransjen bruker mindre enn fem minutter daglig på maskinfrustrasjon, mens 59 prosent av sjefene gjør det samme.


* Kommer av Murphys lov, som bl.a. sier at alt som kan gå galt, går galt.
Til toppen