Jobpilot med flere brukere enn erkerivalen Stepstone

Det tyske rekrutteringselskapet på Internett, Jobpilot, la også frem røde tall for fjoråret. Finansdirektør Rebecca Polley (bildet) er tilfreds med tresifret vekst og skimter break-even for selskapet i fjerde kvartal.

Det tyske rekrutteringselskapet på Internett, Jobpilot, la også frem røde tall for fjoråret. Finansdirektør Rebecca Polley (bildet) er tilfreds med tresifret vekst og skimter break-even for selskapet i fjerde kvartal.

Det tyske Internett-rekrutteringsselskapet Jobpilot, en vesentlig konkurrent for StepStone ASA (STP), la torsdag frem regnskapet for fjerde kvartal 2000.

I tillegg til å være representert på det tyske markedet, er selskapet operativt i Sveits, Østerrike, Frankrike, Sverige, Polen, Tsjekkia, Italia, Storbritannia, Norge, Nederland, Belgia, Ungarn og Danmark.

Omsetningen i 2000 endte på 33,5 millioner euro, hvorav omsetningen i fjerde kvartal utgjorde 11,2 millioner euro. Veksten var dermed på 232 prosent sammenliknet med 1999 og på 211 prosent i forhold til fjerde kvartal 1999.

- Vi er fornøyd med at vi lyktes med å tredoble omsetningen i 2000, spesielt sett i lys av den skjerpede konkurransen i markedet. I 2001 er vårt klare mål å gjøre virksomheten lønnsom, og med en beholdning på 35 millioner euro har vi mer enn tilstrekkelig til å nå vårt mål, sier finansdirektør Rebecca Polley i en pressemelding.

Underskuddet viste også vekst og endte på 28,3 millioner euro for året. I fjerde kvartal alene var underskuddet på 9,3 millioner euro. I 1999 var underskuddet på 5,4 millioner euro,

På hjemmemarkedet Tyskland omsatte selskapet for 8,3 millioner euro i fjerde kvartal og 26 millioner euro for året som helhet. Veksten i det tyske markedet var dermed på 186 prosent på årsbasis.

Selskapet oppgir selv at de tjente penger på virksomheten i Tyskland for fjerde år på rad.

Med oppkjøpet av britiske Virtual Village i fjerde kvartal mener selskapet at det har posisjonert seg som tilbyder av et komplett sett med programvare og tjenester for rekruttering og personalhåndtering.

- Allerede forrige uke lanserte vi den norske versjonen av rekrutteringsverktøyet som Virtual Village har utviklet. Dette viser hvor raskt vi jobber, sier daglig leder Helga Skau i Jobpilot Norway AS.

Selskapet sier i forbindelse med fremleggelsen av tallene at de forventer å gå i break-even i løpet av fjerde kvartal 2001.

Til toppen