Jobpilot med salgsvekst og målsnøre i kikkerten

Rekrutteringsportalen Jobpilot fastholder at de vil ha overskudd på driften i fjerde kvartal i år. Neuer Markt sender aksjen opp 26 prosent etter resultatet for første kvartal.

Rekrutteringsportalen Jobpilot fastholder at de vil ha overskudd på driften i fjerde kvartal i år. Neuer Markt sender aksjen opp 26 prosent etter resultatet for første kvartal.

I forbindelse med fremleggelsen av resultatet for årets første tre måneder annonserer ledelsen i Jobpilot nå en gjennomgang av de internasjonale aktivitetene.

Tidligere er det blitt kjent at selskapet omdefinerer virksomheten i Norge. (Det kan du lese om her.). Nå varsler selskapet i tillegg at den belgiske virksomheten i fremtiden vil bli håndtert fra kontoret i Holland.

Målsettingen er å kunne vise et positivt driftsresultat i fjerde kvartal i år, hvilket ifølge ledelsen i tilfelle innebærer at selskapet kommer først blant de europeiske aktørene til dette stadiet.

Virksomheten i Tyskland står for to tredjedeler av selskapets omsetning. Denne opprinnelige virksomheten skal ifølge selskapet ha vært lønnsom i fire år allerede.

Samlet sett hadde selskapet en omsetning på 13,2 millioner euro i første kvartal og et innsalg på 15 millioner euro i samme periode.

Innsalget økte dermed med 18 prosent fra fjerde kvartal i fjor mens omsetningen økte med 17 prosent.

Ved utgangen av første kvartal hadde selskapet en kontantbeholdning på nesten 29 millioner euro. Den negative kontantstrømmen i perioden utgjorde 6,7 millioner euro.

Veksten i omsetningen kombinert med lavere markedsføringskostnader gjør at driftsresultat bedret seg fra et underskudd på 9,2 millioner euro i fjerde kvartal 2000 til et tilsvarende underskudd på 6,2 millioner euro i første kvartal i år.

Resultatet ble godt mottatt på Neuer Markt, hvor aksjen er notert, og steg med 26 prosent til 6 euro. Dette gir en total markedskapitalisering på nesten 83 millioner euro, tilsvarende rundt 670 millioner kroner.

Til toppen