Jobs ønsker maktdeling?

Wall Street Journal melder at Apple Computer sitter igjen med en håndfull kandidater til toppstillingen i selskapet. Samtidig melder avisen om mulige endringer i kriteriene for en ny sjef som kan tyde på en deling av makten vil bli ny styringsmodell i selskapet.

Apple Computer har vært uten toppsjef helt siden selskapet ba Gil Amelio gå av i juli.

Nå melder Wall Street Journal - i henhold til en kilde med nær tilknytning til søkeprosessen - at søkekomitéen som skal finne ny toppsjef i Apple, sitter igjen med et halvt dusin kandidater. Imidlertid rapporterer en annen kilde avisen har snakket med at det fortsatt er et dusin kandidater som er aktuelle.

Blant de meste aktuelle kandidatene nevnes Samuel J. Palmisano - den fremadstormende PC-sjefen i IBM, Ed Zander - divisjonssjef i Sun Microsystems, David Dorman - direktør i SBC Communications, og Joe Costelle - toppsjef i programvareselskapet Cadence Design Systems.

Det er en formidabel jobb å finne en dyktig kandidat som er villig til å ta utfordringen med å lede Apple Computer. I tillegg til de økonomiske og markedsmessige utfordringene i selskapet, som har tapt mer enn halvannen milliard dollar i løpet av 18 måneder og fått markedsandelene sine nesten halvert, kommer utfordringen med å takle Steve Jobs' rolle i Apple.

WSJ melder at fokus i søkingen nå muligens vil skifte retning. Mens det hittil har vært snakk om å finne en teknologileder med sterk salgs- og markedsføringsbakgrunn, er det nå snakk om å finne et individ med sterke operasjonelle egenskaper.

Det rapporteres også at det er snakk om at styret vurderer å tilby Steve Jobs stilling som ikke-operasjonell styreformann. Det kan bety at Jobs ønsker å beholde den strategiske makten i Apple, og at han ønsker seg en operasjonell taktiker til å ta seg av den daglige lederjobben. Det vil i så fall være et brudd med Apples tradisjon med sterke menn som råder grunnen alene både som administrerende direktør og styreformann.

Til toppen