Jobshop får konkurrent i nettet

Norske Jobshop fortsetter handlerunden og har kapret InMedia, et norsk selskap som driver Jobbnett.org.

Norske Jobshop fortsetter handlerunden og har kapret InMedia, et norsk selskap som driver Jobbnett.org.

Konserndirektør i Jobshop, Karl Fredrik Agnalt, sier til digi.no at Jobbnett.org var den første av sitt slag som ble etablert i Norge.

Konkurrenten tok ikke navnet Jobbnett.no av firmaregistreringsgrunner. I dag eksisterer en annen konkurrent med samme navn på markedet; Orkla-eide Jobbnett.no.

Ifølge Agnalt er Jobbnett.org den konkurrenten Jobshop selv har merket mest i markedet, og han mener det skyldes en aggressiv salgsstyrke. Oppkjøpet fører til en sammenslåing av databasene, og selv om Jobbnett.org kommer til å eksistere en stund fremover, vil de som har kjøpt annonser der også få vist sine annonser på Jobshop.

- Innen utgangen av året vil alt ligge under Jobshop sitt merkevarenavn, sier Agnalt.

- Hva kan Jobbnett.org tilføre Jobshops database?

- Jobbnett har noen nye kunder, samt et avdelingskontor på Nesbru utenfor Oslo. Dette kontoret vil fungere som en egen avdeling i tillegg til Jobshop sitt hovedkontor i Oslo. Hovedårsaken til oppkjøpet er den gode salgsstyrken, sier Agnalt.

I dag har eierselskapet til Jobbnet, som heter InMedia, 25 ansatte.

- Vi er svært tilfredse over å bli en del av Jobshops organisasjon. Jobshops målsetning om å bli den ledende aktør i Europa skaper et firma og et miljø med store ambisjoner og store muligheter. Fordi Jobshop er markedsleder i Europa, og fordi selskapet skal etablere seg i alle større europeiske land innen 13 måneder, vet vi at Jobshop er fremtidens selskap for online-rekruttering - ikke bare i Norge, men i Europa, sier administrerende direktør Per Mazarino i InMedia AS.

Jobbnett har hentet sin omsetning fra arbeidsgiversiden, som betaler for å få tilgang til databaser med informasjon om kvalifiserte søkere, samt fra annonsering på egne sider. Selskapet driver egenproduksjon av annonser. Jobbnett legger mest vekt på enkeltoppdrag, men har i dag over 2.500 kunder og ca. 70 årsavtaler i Norge. Blant kundene er Elkem, Posten BA, Forsvarets Overkommando, ISS Norge AS og Oslo kommune.

Agnalt mener at dette er to organisasjoner som er lette å slå sammen. Ingen blir overflødige. Tvert imot håper Agnalt at alle vil bli i det fusjonerte selskapet. Han sier at nyheten om oppkjøpet er blitt godt mottatt av alle de ansatte.

Jobshop-sjefen mener det er viktig for selskapet å ha en sterk posisjon i det norske markedet.

- Norge er hjemmemarkedet vårt, men også på mange måter et pilotmarked. Vi tester gjerne nye strategier her først, fordi Internett er såpass modent her. Det som fungerer i Norge vil sannsynligvis fungere i andre europeiske land også.

Trafikkmessig er Jobshop vesentlig større enn Jobbnett.org. Jobshop har ifølge sine målinger omtrent 40.000 brukersesjoner (tilsvarende 550.000 sideoppslag) i uken. Jobbnett, med sine 8.000 brukersesjoner i uken, har ikke vært så aktive på merkevarebygging, ifølge Agnalt.

Deres styrke ligger på kunderelasjoner.

Til toppen