Jobshop henter 170 millioner kroner

Jobshop har hentet inn 22 millioner dollar, eller 170 millioner kroner, fra investorer i Sverige, Sveits og USA.

Jobshop har hentet inn 22 millioner dollar, eller 170 millioner kroner, fra investorer i Sverige, Sveits og USA.

Emisjonen i det internettbaserte rekrutteringsselskapet Jobshop er blant de største private venturekapital-investeringene i Europa, og pengene kommer fra svenske Investor AB, amerikanske Geocapital Partners og sveitsiske Index Ventures. Fra før er Venture Partners, Four Seasons Venture, Vital Forsikring og Vesta inne på eiersiden, i tillegg til grunnleggere og ansatte.

De tre nye investorene får, etter det digi.no erfarer, mellom 30 og 40 prosent av aksjene i Jobshop for de 170 millioner kronene som spyttes inn. Deler av beløpet er emisjonskapital og deler er kjøp av aksjer. Totalt sett var prisingen av selskapet før emisjon 340 millioner kroner, ifølge Nettavisen.

Konsernsjef Erik Bakkejord sier seg meget fornøyd med den nyinnhentede kapitalen.

- Nå har vi en kapitalbase for videre ekspansjon i Europa, sier han til digi.no.

Jobshop planlegger å være inne de viktigste markedene i Europa i løpet av 15 måneder. Pr i dag er selskapet etablert i Norge, Sverige, Danmark, Tyskland og England. Nye markeder fremover vil inkludere Frankrike, Spania, Italia og muligens Benelux.

Selskapet vil på børs i løpet av første eller andre kvartal neste år, sier styreformann Bjørn Stray til digi.no. Jobshop vil noteres enten på NASDAQ i USA eller på Neumarket i Tyskland, eller begge deler.

Til toppen