Johannessen ut av Customax-setet.

Restrukturering og tøffe nedbemanninger skal gi innsparinger på 50 millioner i året for ASP-leverandøren Customax. Første man ut er sjefen.

Restrukturering og tøffe nedbemanninger skal gi innsparinger på 50 millioner i året for ASP-leverandøren Customax. Første man ut er sjefen.

Terje Foyn Johannessen slutter nå som administrerende direktør i Customax ASA. Siste dag i stillingen er i dag, torsdag, heter det i en pressemelding fra selskapet.

Customax sier at selskapet siden fremleggelsen av resultatene for 3. kvartal har gjennomført en restrukturering av selskapet. Restruktureringen medfører bemanningsreduksjoner på til sammen 65 årsverk i Norge og Sverige. Kombinert med avvikling av ulønnsomme virksomhetsområder skal dette gi en kostnadsmessig effekt på mer enn 50 millioner kroner på årsbasis.

Restruktureringen skal gi resultatmessig effekt fra årsskiftet, og full likviditetsmessig effekt innen utgangen av 1. kvartal neste år. Av restruktureringsavsetningen på 25 millioner kroner, som ble avsatt i 3. kvartal, vil ca. 10 millioner kroner ikke ha likviditetsmessig effekt. Selskapet melder dessuten at restruktureringen ikke skal ha påvirket verken forventet omsetning eller markedsarbeid i negativ retning.

- Det ligger ingen dramatikk i min avgang ut over det faktum at selskapets resultatutvikling siden børsnoteringen ikke har vært tilfredsstillende, og det tar jeg nå konsekvensen av, sier avtroppende adm. direktør Terje Foyn Johannessen.

Styret i selskapet har engasjert Ole Chr. Iversen som ny administrerende direktør med virkning fra 22. desember. Iversen har erfaring blant annet fra stillingene som adm. direktør i Getronics (Cinet) AS og Fujitsu Siemens Computers AS.

Til toppen