Jon Bing blir leder i Personvernnemda

Stortinget har bestemt at Jon Bing skal være leder i Personvernnemnda, mens Gro Hillestad Thune blir nestleder, opplyser Datatilsynet på sine nettsider.

Stortinget har bestemt at Jon Bing skal være leder i Personvernnemnda, mens Gro Hillestad Thune blir nestleder, opplyser Datatilsynet på sine nettsider.

Personopplysningsloven trer i kraft 1. januar neste år. Det skal, etter den nye personopplysningsloven, oppnevnes en Personvernnemnd til å avgjøre klager over Datatilsynets avgjørelser.

Nemnda skal ha syv medlemmer som oppnevnes for fire år. Leder og nestleder oppnevnes av Stortinget. De øvrige fem medlemmene skal oppnevnes av Kongen. Justiskomiteen har i innstillingen til Personopplysningsloven uttalt at leder og nestleder skal være jurister. Videre har komiteen understreket at nemndmedlemmene skal oppnevnes ut fra faglige kvalifikasjoner og ikke partipolitisk tilhørighet.

Til toppen