Jørn Sperstad er gått bort

Næringspolitisk leder i Abelia, Jørn Martinussen Sperstad, døde brått og uventet 25. mai.

Næringspolitisk leder i Abelia, Jørn Martinussen Sperstad, døde brått og uventet 25. mai.

Jørn Martinussen Sperstad kom fra TBL, Teknologibedriftens Landsforening og var en sentral person i etableringen av NHOs Abelia i juni 2001.

Som næringspolitisk leder i Abelia, ble Sperstad en spesialist på forskning, bredbåndspolitikk og rammevilkår for IT-etableringen. Han viste en brennende iver for å skape en slagkraftig organisasjon.

Abelia startet opp med 170 medlemsbedrifter i 2001 og har i dag vokst til 415 medlemsbedrifter med 25.000 årsverk. Av NHOs 23 fagforeninger, er Abelia i dag den femte største.

Bisettelsen finner sted på Ris kirke fredag 4. juni klokken 1400.

Til toppen