Journalist til Telias styre

Økonomijournalist i Finanstidningen, Caroline Sundevall, blir trolig valgt som en av fire nye medlemmer til Telias styre i mai.

Om kort tid vil Sundevall slutte som journalist og starte som frittstående konsulent. I Telias nye styre får hun selskap av andre nye representanter som også reflekterer at Telia ble børsnotert i fjor sommer.

Også konsernsjef Marianne Nivert får plass i det nye styret. De to andre nye representantene er konsernsjef i SAAB Peter Augustsson, visekonsernsjef i Nestlé, Lars Olofsson.

Carl Bennet, Anders Igel, Birgitta Johansson-Hedberg, Ingvar Carlsson og Lars-Eric Petersson foreslås gjenvalgt. Petersson er i dag styreleder i Telia.

Styret velges under generalforsamlingen 10. mai. Aksjonærer representerende 76 prosent av eierne har uttalt seg i valget av styremedlemmer.

Foruten de aksjonærvalgte vil Telia-styret trolig bestå av de tre ansattrepresentantene Ronny Käck, Elof Isaksson og Berith Westman.

Til toppen