Journalister vil ha penger for hyperlenker

Foran vårens tariffoppgjør krever Norsk Journalistlag at pekere på Internett defineres som stoffutveksling. Aviser kan dermed risikere å få betydelige utgifter dersom det foreligger stoffutvekslingsavtaler, og sakene spres på Internett.

Foran vårens tariffoppgjør krever Norsk Journalistlag at pekere på Internett defineres som stoffutveksling. Aviser kan dermed risikere å få betydelige utgifter dersom det foreligger stoffutvekslingsavtaler, og sakene spres på Internett.

Norsk Journalistlag (NJ) krever at dagens punkt 3.6 av §46 i Journalistavtalen endres, slik at det alltid skal betales vederlag til opphavsmennene ved stoffutveksling og stofflevering.

§46 tar for seg opphavsrettslige spørsmål i Journalistavtalen mellom NJ og Norske Avisers Landsforening (NAL).

Det nye i NJs fortolkning av avtalen med NAL er at man nå også likestiller pekere på nettet med stoffutveksling der hvor det foreligger slike avtaler mellom papiraviser.

NJ krever at "I de tilfeller der to eller flere aviser/blader samarbeider om bruk av såkalte hyperlenker til redaksjonelt stoff i hverandres publikasjoner på Internett, skal opphavsmennene betales vederlag som ved stoffutveksling."

Dessuten vil NJ også endre §46 ved å pålegge hver avis å gi et lokalt vederlag. I avtaleteksten endres språkbruken fra "kan" avtales til "skal" avtales. Dette vederlaget vil gis i tillegg til det sentrale og baseres på en fordeling av bruttoinntektene mellom opphavsmennene (journalistene) og utgivere.

Faglig sekretær Bente Sabel i NJ forteller til digi.no at kravene fra Norsk Journalistlag i forbindelse med forhandlingene om Journalistavtalen er sendt til NAL. Forhandlingene mellom partene begynner 28. april, og det er satt av tre dager til prosessen; 28.-29. april pluss 14. mai.

- De krav vi fremmer er grunnet i respons og innspill fra medlemmene, sier Sabel.

I 1996 vant journalistene en viktig seier da de fikk innrømmet det symbolske vederlaget 1.000 kroner for bruk av stoffet på Internett (pluss 500 kroner som et databasevederlag). I år prøver NJ også å få databasevederlaget hevet betydelig.

NJ stiller krav om at det sentrale databasevederlaget økes fra 500 til 2.500 kroner og at de prinsipielle sidene ved elektronisk presseklipp reguleres i tariffavtalen.

Direktør i NALs tariffavdeling, Arvid Sand, er knapp i sine kommentarer for ikke å erte på seg sin motpart i forhandlingene allerede før man har kommet i gang:

- Jeg har ikke lyst til å kommentere kravene vi har mottatt fra Norsk Journalistlag. Men hvis du skal ha noen, kan du jo skrive at vi synes dagens tekst i §46 fungerer bra. Vi ser ingen grunn til å endre denne teksten. Noe mer vil ikke være realt overfor journalistene å kommentere, sier Sand.

De avtaler som i dag eksisterer mellom NJ og NAL kan leses i sin helhet via NJs hjemmeside.

Til toppen