Journalistklubb klar med (streike)avisa.no

Oslo Journalistklubb (OJ) plukker opp den gamle streikeavisa Avisa og flytter den ut på nettet. - Vi skal ikke lage noen allmenn nyhetsavis, men oppretter en egen streikeredaksjon, sier Bjørn Olav Nordahl som er styreformann i Avisa AS.

Oslo Journalistklubb (OJ) plukker opp den gamle streikeavisa Avisa og flytter den ut på nettet. - Vi skal ikke lage noen allmenn nyhetsavis, men oppretter en egen streikeredaksjon, sier Bjørn Olav Nordahl som er styreformann i Avisa AS.

Siden i går har det pågått harde forhandlinger mellom arbeidsgiverne i Norske Avisers Landsforening og arbeidstakerne i ¨Norsk Journalistlag.

Riksmeklingsmann Reidar Webster har frist på seg fram til mandag kveld klokken 24:00 for å få orden på oppgjøret som først og fremst dreier seg om opphavsrett i digitale medier, inkludert Internett. Mens arbeidsgiverne gjerne vil ta opphavsrettsparagrafen ut av hele tariffavtalen, vil NJ revidere opphavsretten og ha en ny avtale som tar hensyn til den nye medievirkeligheten.

Arbeidsgiverne vil med andre ord gjerne ha størst mulig frihet til å bruke de ansattes stoff i ulike mediekanaler, mens journalistene ønsker å få beskyttet sine rettigheter (les: betaling) i fordelingen av stoff i de mange nye kanalene som nå dukker opp.

Tradisjonelt sett står den personlige opphavsretten sterkt i Norge med forankring i Åndsverksloven, mens USA har en lovgivning som gir arbeidsgiverne handlefrihet.

Nå gjør Oslo Journalistklubb et trekk som viser den nye medievirkeligheten; de plukker opp den gamle streikepublikasjonen Avisa, som ble publisert i en papirversjon under siste streiken i 1990, med den forskjellen at det nå kun er Internett som tas i bruk.

- Medievirkeligheten er endret siden 1990, sier streikesjef i Oslo Bjørn Olav Nordahl som til vanlig er journalist i Dagens Næringsliv. Nordahl er også styreformann i Avisa AS, et sovende selskap eid av OJ som vekkes til live i forbindelse med konflikter.

Konflikten dreier seg om opphavsrett i digitale medier, men Nordahl mener at det ikke ligger noe signaleffekt i at de kun benytter Internett som distribusjonskanal.

- Det er et hendig medium for oss. Vi har kun et pragmatisk forhold til dette, sier han og er ikke engstelig for at dette kommer til å ekskludere enkelte OJ-kollegaer fra å motta informasjon under streiken.

- Vi er blant annet i ferd med å samle sammen private e-postadresser, sier han.

Det er Dagens Næringsliv-kollega Bjørgulv Braanen som skal lede den lille redaksjonen som er opprettet for anledningen. Nordahl understreker imidlertid at de ikke lager en allmenn nyhetsavis, selv om det kommer til å bli publisert en del nyheter på nettstedet.

- Det ligger en del juridiske betenkeligheter rundt det å produsere en allmenn nyhetsavis under en streik, sier Nordahl.

Til toppen