Journalistoppgjør til Riksmeklingsmannen

Norsk Journalistlag (NJ) leverte fredag plassoppsigelser for 4.000 journalister til Riksmeklingsmannen. Blir ikke NJ og arbeidsgiverne enige der, kan det bli streik fra 29. mai.

Blir ikke partene enige om lønn og ferie, bestemmes det 24. mai hvilke medier som blir berørt av streiken i første omgang.

Forhandlingene i oppgjøret for dags- og ukepresse, digitale medier og lokal-TV brøt sammen onsdag. Oppgjøret angår 4.000 NJ-medlemmer. 3.500 av disse jobber i dagspressen, 350 i ukepresse, 150 i lokal-TV og 45 i digitale medier. For ukepressen utløper avtalen først 1. juli, og det vil først da kunne bli streik der.

NJ har brutt med både Mediebedriftenes Landsforening (MBL), Ukepressens Arbeidsgiverforening og Etermedienes Arbeidsgiverforening.

Ifølge NJ skjedde bruddet fordi motparten ikke ville drøfte NJs feriekrav, og heller ikke lønnskrav, bortsett fra for etermediene. Det ble også brudd med MBL i forhandlingene om få til en ny tariffavtale i digitale medier.

NJ har tidligere kommet til enighet med NAVO i lønnsoppgjøret i NRK.

Les også:

Til toppen