Jubelår for kinesisk nettverkleverandør

Kinas Cisco- og Nokia-utfordrer Huawei økte omsetningen med 42 prosent til 3,83 milliarder dollar i 2003.

Kinas Cisco- og Nokia-utfordrer Huawei økte omsetningen med 42 prosent til 3,83 milliarder dollar i 2003.

Huawei er blant en liten gruppe store kinesiske selskaper som er helt privateid, og som har vokst uten utenlandske investeringer. Det ble etablert i 1988 og teller i dag over 22.000 ansatte, hvorav 48 prosent innen forskning og utvikling. Produksjonen omfatter utstyr for optiske, faste og mobile nettverk for data, tale og video. Det satser sterkt på UMTS og er verdens nest største leverandør av DSL-utstyr. På ITU World Telecom i Genève i oktober, kunngjorde Huawei at de sto klare til å angripe Europa.

Satsingen i utlandet omfatter 32 utenlandske avdelingskontorer. Huawei driver åtte egne forskningssentrer, hvorav fire i utlandet: Stockholm (et ekspansivt selskap kjent som Atelier Telecom), Dallas (Texas), Bangalore og Moskva. Det er opprettet partnerskapselskaper med Infineon og Siemens i Europa og med 3Com i USA, i tillegg til samarbeidsavtaler med blant andre Intel, Texas Instruments, Motorola, Qualcomm og Sun. En rettstvist med Cisco er i ferd med å løses gjennom et forlik.

Huawei offentliggjorde 2003-regnskapet i går. Omsetningen økte med 42 prosent fra 2,7 milliarder dollar i 2002 til 3,83 milliarder dollar i 2003. Omsetningen på hjemmemarkedet økte med 29 prosent fra 2,15 milliarder dollar til 2,78 milliarder dollar. Den internasjonale omsetningen økte med hele 90 prosent fra 552 millioner dollar til 1,05 milliarder dollar. Andelen av omsetningen som hentes fra andre land enn Kina har vokst fra 20 prosent til 27 prosent. Huawei har et uttalt mål om 35 prosent omsetning i utlandet.

Etter dette jubelåret tror Huawei på fortsatt vekst. Det uttalte målet for selskapets omsetning i 2004 er 5 milliarder dollar. Det tilsvarer en økning på over 30 prosent.

Ifølge Gartner er Huawei siden annet kvartal 2003 verdens nest største leverandør av DSL-utstyr, ut fra beregninger basert på leveranser.

Innen tredjegenerasjonsmobil har Huawei kapret utstyrskontrakter i både Hongkong og De forente arabiske emirater der Etilasat lanserte Midtøstens første 3G-tjeneste i desember i fjor, med både infrastruktur og telefoner fra Huawei.

Et av premissene for forventningene til 2004 er den kinesiske regjeringens politikk for å begrense utenlandske selskapers muligheter på det innenlandske markedet gjennom egne teknologiske standarder. Myndighetene krever blant annet egne standarder for optisk lagring og for kryptering.

Til toppen