Jubelkvartal for virusverner Symantec

I det første hele kvartalet etter høstens virusangrep økte Symantec omsetningen med 31 prosent.

Omsetningen i Symantecs desemberkvartal, det tredje i selskapets regnskapsår, økte med 31 prosent sammenliknet med samme kvartal 2002, fra 376 millioner dollar til 494 millioner. Overskuddet økte med 54 prosent til 111 millioner dollar, tilsvarende 32 cents per aksje. Fratrukket flere ekstraordinære poster var overskuddet 34 cents per aksje. Analytikerne hadde ventet 29 cents per aksje i overskudd og en omsetning på 460 millioner dollar.

Det var forbrukermarkedet som økte mest, hele 55 prosent. Dette markedet sto for 49 prosent av Symantecs samlede omsetning. Produkter for bedriftssikkerhet økte med 17 prosent og sto for 38 prosent av omsetningen. Resten av omsetningen består av produkter for IT-drift, en sektor der Symantec bare økte med 2 prosent.

På tvers av markedene var det antivirusproduktene som dro lasset, med 55 prosent større omsetning. Selskapets forventninger innen snokvarsling er ikke innfridd. Toppsjef John W. Thompson sa dette markedet har utviklet seg som et bikkjeslagsmål, og at det vil forbli slik i flere kvartaler framover.

To viktige forhold har slått ut til Symantecs fordel. Det ene er at særlig privatkundene godtok høstens prisøkninger. Det andre er at stadig mer av distribusjonen går over nettet. I forhold til samme kvartal i 2002 økte omsetningen over Internett med 128 prosent, og står nå for 41 prosent av selskapets samlede omsetning. Gjennom detaljhandelen økte omsetningen med 21 prosent.

Dreiningen av omsetningen mot forbrukermarkedet og den ensidige veksten innen antivirus strider mot selskapets langsiktige strategi. En annen kilde til uro er stadig større priskonkurranse innen antivirusløsninger på bedriftsmarkedet. Thompson anklaget i den forbindelsen flere ikke-navngitte konkurrenter for å oppføre seg tåpelig.

Thompson framholdt at Symantec vil oppleve et utmerket fjerde kvartal, med en omsetning mellom 500 millioner dollar og 520 millioner, og en fortjeneste på 32 cents per aksje før ekstraordinære poster. Det innebærer en vesentlig større omsetning enn fjerde kvartal i fjor – 390 millioner dollar – samtidig med en vesentlig dårligere prognose for lønnsomheten – ned fra 47 cents per aksje.

Begge prognosene var likevel bedre enn analytikernes 472 millioner dollar i omsetning og 29 cents per aksje, og aksjekursen spratt opp hele 7,7 prosent.

I februar vil Symantec ha gjennomført overtakelsen av ON Technology.

Les mer om: