Jubler for Standard Norge

Nytt tiltak får bred oppslutning fra IT-bransjen.

Jubler for Standard Norge
Det nye IT-sektorstyret i Standard Norge. Bak fra venstre: Finn Otto Hansen, Trond Harald Hovland, Kjell Åge Bringsrud, Eva Mjøvik, Tone Bringedal, Asbjørn Seim, Heidi Arnesen Austlid, Shazad Rana, Paul Chaffey, Per Morten Hoff, Thore Langeland, Trine Tveter, Ivar Jachwitz (viseadm. dir. Standard Norge) og Jacob Mehus (markedssjef Standard Norge). Bilde:

Det er stor interesse rundt IT-standarder i Norge. Det har tidvis gått svært hett for seg i debatten rundt dokumentformater, og om prosessen rundt ISO-standardisering av OOXML fra Microsoft.

At standardarbeidet kan sette følelser i sving ble ikke minst klart da det førte til landets første IT-demonstrasjon for snart to år siden.

OOXML ble til slutt ISO-godkjent, og Norge var blant landene som ga sin støtte, men det endte med splittelse. OOXML-motstandere svarte den gangen med å nekte videre samarbeid med Standard Norge, Norges største standardiseringsorgan.

Etter dette, og enkelte vil hevde på grunn av dette, har det vært liten interesse for å delta i det norske standardiseringsarbeidet.

Det nye IT-sektorstyret i Standard Norge. Bak fra venstre: Finn Otto Hansen, Trond Harald Hovland, Kjell Åge Bringsrud, Eva Mjøvik, Tone Bringedal, Asbjørn Seim, Heidi Arnesen Austlid, Shazad Rana, Paul Chaffey, Per Morten Hoff, Thore Langeland, Trine Tveter, Ivar Jachwitz (viseadm. dir. Standard Norge) og Jacob Mehus (markedssjef Standard Norge).
Det nye IT-sektorstyret i Standard Norge. Bak fra venstre: Finn Otto Hansen, Trond Harald Hovland, Kjell Åge Bringsrud, Eva Mjøvik, Tone Bringedal, Asbjørn Seim, Heidi Arnesen Austlid, Shazad Rana, Paul Chaffey, Per Morten Hoff, Thore Langeland, Trine Tveter, Ivar Jachwitz (viseadm. dir. Standard Norge) og Jacob Mehus (markedssjef Standard Norge).

- Ingen meldte seg for å delta i komiteen som skal beslutte fremtiden til ODF, fortalte Microsoft Norgess standardiseringsrepresentant Shahzad Rana til digi.no så sent som på tirsdag.

Dagen etter etablerte Standard Norge et eget sektorstyre for IT-bransjen. Målet er å bedre ivareta IT-næringens interesser i arbeidet med nasjonale og internasjonale standarder.

- Det er et godt spørsmål hvorfor vi ikke har gjort dette tidligere. Det siste året ar vi gjort en omorganisering av IKT-standardiseringen, og vi ser at det ikke har vært nok kontakt med IT-næringen. Vi lager ikke standarder av egeninteresse, sier direktør Trine Tveter i Standard Norge til digi.no.

Hun kan glede seg over at IT-næringen tar i mot tiltaket med åpne armer. Alle som ble spurt har sagt ja til å delta i arbeidet.

- Dette er et viktig å godt initiativ som kan bidra til å heve det strategiske fokuset på IKT-standardiseringen, sier Abelia-leder Paul Chaffey i en pressemelding.

Wake-up call

Bransjeorganisasjonen IKT-Norge mener opprettelsen av et eget IT-sektorstyre i Standard Norge er av stor betydning, og uttaler at det er nødvendig med en «wake-up call» i arbeidet med standarder her til lands.

- IT-næringen har dessverre sovet i timen, mener IKT-Norges Per Morten Hoff.

Shahzad Rana er naturligvis også fornøyd og uttaler at styret vil være viktig for både offentlig og privat sektor.

Alle tre er konstituerte medlemmer i det nye styret.

Førsteamanuensis Kjell Åge Bringsrud fra Universitetet i Oslo er innstilt som leder av styret, mens Friprogsenterets leder Heidi Arnesen Austlid er innstilt som nestleder.

De øvrige repesentantene er Tone Bringedal fra IT-direktoratet (Difi), Finn Otto Hansen fra DnBNor, Thore Langeland fra OLF, Asbjørn Seim fra Helsedirektoratet, Eva Mjøvik fra Senter for IKT i utdanningen og Trond Harald Hovland fra ITS Norge.

Friske diskusjoner

- Det blir sikkert friske diskusjoner i det nye sektorstyret, men det er viktig å samle standardiseringsaktivitetene slik at vi får koordinert det som skjer. Slik vil både offentlig og privat sektor få gjort bedre inngrep, sier Tveter.

- Hvilke oppgaver får det nye IT-sektorstyret?

- Styret vil nå gå gjennom de ulike komiteene som er nedsatt, og de om sammensetningene er riktige. Eller om de mener andre aktører bør være med. De vil prioritere det videre arbeidet og foreta strategidiskusjoner, sier Tveter.

Standard Norge-direktøren var selv med på det første møtet onsdag kveld, og opplevde både stemningen og oppslutningen som svært positiv.

- Det var innmari moro å se så mange engasjerte mennesker. Jeg ser veldig frem til hva arbeidet deres kan føre til. Alle vi har spurt har sagt ja til å delta.

Standard Norge er en nonprofit-organisasjon med 70 ansatte. De dekker de fleste sektorer i samfunnet og fastsetter om lag 1200 ulike standarder hvert år. De fleste er utarbeidet i europeiske eller globale standardiseringsorganer som ISO.

IKT-sektorstyret blir organets tredje spesialstyre. Fra før har de nedsatt egne sektorstyrer for olje og gass-bransjen og innen bygg og anlegg.

Finansieringen av Standard Norge er tredelt. De får 26 millioner kroner hvert år over statsbudsjettet gjennom en bevilgning fra Næringsdepartementet. I tillegg selger de standardene og får en royalty på 65 prosent. De får også betydelig prosjektstøtte fra både private og offentlige aktører for å drive standardarbeidet innen konkrete områder, blant annet fra Fornyingsdepartementet.

    Les også:

Les mer om:
;