Juksemaker Netscape

Netscape har lagt om rapporteringen av resultatene. Dermed presterer selskapet et nullresultat i perioden februar - april. Tallene viser at selskapet har imponerende sterk vekst i deler av virksomheten samtidig som regnskapet for januar avslører en lemfeldig omgang med egne resultattall.

Netscape har lagt om rapporteringen av resultatene. Dermed presterer selskapet et nullresultat i perioden februar - april. Tallene viser at selskapet har imponerende sterk vekst i deler av virksomheten samtidig som regnskapet for januar avslører en lemfeldig omgang med egne resultattall.

I perioden fra første februar og ut april måned omsatte selskapet for 127,2 millioner dollar. Til sammenlikning omsatte selskapet for 125,3 millioner dollar i perioden oktober-desember 1997. I første kvartal 1997 (januar-mars) var omsetningen 120,5 millioner dollar.

Fra 31. mars er Netscape Communicator gjort fritt tilgjengelig fra selskapet. I det første kalenderkvartalet i 1997 tjente selskapet 33 millioner dollar på salg av nettleseren. Det siste kvartalet i 1997 gav bare en inntekt på 13 millioner dollar på det samme produktet.

Grunnen til at selskapet da har klart å øke omsetningen marginalt fra oktober-desember til februar-april, er en økning i inntektene fra selskapets bedrifts-tjener-programvare fra 91,4 millioner dollar i desember-kvartalet til 96,1 millioner dollar i siste kvartal. Dernest er inntektene fra NetCenter økt fra 21,3 til 31,1 millioner dollar i samme periode.

Det spesielle med rapporteringen er imidlertid at selskapet for januar måned separat rapporterte en omsetning på fattige 8 millioner dollar. Dette står i meget skarp kontrast til en omsetning i januar-mars i 1997 på 120 millioner dollar og februar-april 1998 på 127 millioner dollar. En kan stille spørsmål ved om ikke man her har hatt et noe spesielt forhold til periodiseringen av selskapets inntekter. Alternativt er januar 1998 en måned hvor selskapet tilnærmelsesvis ikke oppnådde salg i det hele tatt, mens omsetningen i desember og februar var heller normal (!).

Tilsvarende legger vi merke til at selskapet leverer et nullresultat fra siste kvartal. Dette skjer etter at man har inntektsført 8,3 millioner dollar ved å realisere finansielle gevinster. Samtidig er det i januar måned tatt en omstruktureringskostnad på hele 12 millioner dollar.

Et resultat i perioden februar til april på 8.000 dollar er kanskje ikke spesielt imponerende sett i denne sammenhengen.

Vi legger til at tapet i siste kvartal 1997 var på 88,3 millioner dollar inkludert ekstraordinære kostnader. Rensket for disse kostnadene var underskuddet på 20 millioner dollar.

I amerikanske medier legger man stor vekt på den delen av virksomheten som viser vekst i inntjeningen, og kommentarene går i retning av at selskapet "er på rett vei".

Netscape hevder i en pressemelding at de har en markedsandel på nettlesere på 60 prosent. Amerikanske myndigheter har tidligere påstått at Microsoft har en markedsandel på 50 prosent. Tirsdag sa Ziff-Davis Market Intelligence at Netscape hadde tapt markedsandeler fra 63 prosent for ett år siden til 54 prosent nå.

Til toppen