Julegave til eldre nettsurfere

Fornyingsminister Røys har gravd i skuffen igjen, og funnet nye millioner til Seniornett.

Julegave til eldre nettsurfere

Fornyingsminister Røys har gravd i skuffen igjen, og funnet nye millioner til Seniornett.

Norge har flere aktive eldre nettbrukere enn de fleste andre europeiske land. Men fortsatt er det et stort gap mellom PC-bruk blant gamle og resten av befolkningen.

Manglende IT-kompetanse er også en medvirkende årsak til at en av fire AFP-pensjonister velger å gå av med tidlig-pensjon. Fornyingsdepartementet opplyser at de derfor har besluttet å bevilge to millioner kroner til foreningen Seniornett.

- Seniornett gjør en viktig jobb med å få flere eldre til å delta i informasjonssamfunnet. Over mange år har foreningen jobbet på dette feltet, og vist evne til å dra med seg både næringsliv, myndigheter og frivillige organisasjoner, sier fornyingsminister Heidi Grande Røys i en pressemelding.

Pengene skal styrke IT-kompetansen hos eldre arbeidstakere for å motvirke for tidlig utstøting fra arbeidslivet. Støtten kommer i tillegg til 700 000 kroner bevilget tidligere i år.

Seniornett har i elleve år arbeidet for å styrke IKT-kompetansen blant seniorene blant annet gjennom kursvirksomhet. For sitt arbeid ble de tidligere i år nominert til den europeiske prisen for inkludering i informasjonssamfunnet, eInclusion Awards.

- Det er viktig å få de eldre til å bruke Internett. Nettet gjør hverdagen enklere for mange mennesker. Det fremmer personlig kontakt, det gir enkel tilgang til banktjenester, kultur og underholdning og det bringer offentlige tjenester hjem til folk. Med økt kompetanse blir de over 60 også mer attraktive som arbeidstakere, sier statsråden.

Røys har også tidligere vist å sette pris på Seniornetts arbeid. Da foreningen ble tildelt Dataforeningens Rosingpris for kompetanseformidling for to år siden, overrakte fornyingsministeren dem samtidig en million kroner, som hun fortalte «ble funnet i en skuff».

Til toppen