Julehandel på nett: Hva du må passe på

Ved julehandel via nettet er det viktig å være klar over sine rettigheter fordi feil og mangler kan foreligge eller du kan rett og slett angre kjøpet ditt.

Julen nærmer seg med stormskritt. Da kan det være en løsning å handle julegaver på Internett.

Men du må passe på hvis varene innholder feil, mangler, eller du rett og slett angrer kjøpet ditt. En side av saken er kjennskap til vilkårene for handelen. Kjøper du varer, er forbrukerkjøpsloven og kjøpsloven viktig for varenes kvalitet. Angrer du kjøpet ditt er Angrerettloven sentral.

Angrerettloven regulerer forbrukeres kjøp av varer og tjenester over Internett. Den er et resultat av et EU-direktiv slik at tilsvarende regulering finnes innenfor EU. Dette er en fordel hvis du kjøper julegavene dine fra et land innenfor EU eller EØS, for eksempel bøker fra Amazon i England. Skulle du derimot velge å handle fra en nettbutikk utenfor EU/EØS, slik som USA eller Jersey, vil det være større usikkerhet knyttet til hvilke rettigheter du har.

Nå gjelder ikke angrerettloven for alle typer kjøp. Skulle salgssummen inkludert frakt- og tilleggskostnader være under 300 kroner, kommer ikke loven til anvendelse for selve angreretten. Kan flere ting bestilles fra samme nettbutikk, vil man lettere komme inn under loven og dens beskyttelse.

En fordel med nettbutikker som er etablert innenfor EU/EØS-området, er at de skal gi deg viktig informasjon før du inngår avtalen. Dette er informasjon om hvor nettbutikken er etablert, slik at du vet at denne nettbutikken må forholde seg til reglene vedrørende angrerett. Du skal også klart og tydelig bli gjort oppmerksom på de totale kostnadene, inkludert leveringskostnadene. Videre skal du ha informasjon om retten til å gå fra avtalen og selgers avtalevilkår. Rettes markedsføringen mot Norge, skal avtalevilkårene også være på norsk.

Får du ikke den nevnte informasjonen, bør du være på vakt og kanskje finne en annen nettbutikk.

Når du velger å handle, skal alle avtalevilkårene vedrørende for eksempel pris og levering være tilgjengelig for deg på et varig medium, slik som en e-post eller annen fil. Etter at du har bestilt dine varer eller tjenester skal du motta en bekreftelse på bestillingen. Det er viktig å sjekke denne bekreftelsen, slik at du vet du får riktig vare eller tjeneste.

Angreretten er en sentral del av netthandel og angrerettloven. Lovgiver har tenkt at handel over nett gjør det enklere å bestille, og gjerne før forbrukeren har tenkt seg godt om. Dermed må forbrukeren få en rett til å angre. Retten til å angre seg fungerer slik at du som forbrukeren har rett til å gå fra avtalen i 14 dager regnet fra varen er mottatt. Forutsetningen er at selger gir informasjon om angreretten, ellers vil angreretten din kunne bestå opptil ett år.

Det trenger ikke å være noen spesiell grunn til at du angrer kjøpet, og angreretten må ikke forklares overfor selger.

En annen forutsetning for å kunne gjøre angreretten gjeldende er at varen kan leveres tilbake i tilnærmet samme stand og mengde. I prinsippet betyr dette at du har rett til å sjekke at du har mottatt riktig vare. Mottar du en forseglet CD og bryter denne forseglingen, er varen ikke lenger i tilnærmet samme stand.

For å utføre angreretten må du gi beskjed om dette til selgeren innen utløpet av fristen, og opplyse om hvordan varen skal returneres. Alle reglene om angrerett skal fremkomme gjennom dokumentasjon som selgeren må gi, dvs angrerettskjemaet. Barne- og familiedepartementet har utarbeidet et standard angrerettskjema. For salg over Internett er det i prinsippet du som må bære kostnadene ved selve returen.

For salg av tjenester er det en lignende angrerett, men da tilpasset for tjenester. En viktig del, som du må være oppmerksom på at, er at angreretten ikke kommer til anvendelse tjenester som skal leveres på et bestemt tidspunkt eller tidsrom. Sistnevnte omfatter blant annet bestilling av flyreiser over nett.

Ved siden av angreretten vil det også være en rett til å returnere varen etter forbrukerkjøpsloven hvis det er en mangel med varen. Foreligger en mangel skal det reklameres overfor selger innen rimelig tid, men denne tiden kan ikke være kortere enn to måneder. Reklamasjon må likevel skje innen to år, men dette er økt til fem år for varer som er ment å vare vesentlig lenger enn to år.

Julen nærmer seg og julegavene må i hus. Da er levering av varene veldig viktig. Enkelte nettbutikker bruker budbilfirmaer. Dette er en fordel for da kan varene leveres raskt. Andre selgere benytter posten og da vil levering som oftest ta lenger tid. Etter angrerettloven skal varen, hvis annet ikke er sagt, leveres innen rimelig tid og senest innen 30 dager etter at orderen ble levert. Hvis ikke dette skjer, må selgeren gi beskjed til deg.

God julehandel på Internett!

Til toppen