Julestria er liv og død for nettbutikkene

Flere nettbutikker har etter lavt salg i begynnelsen av året satt sin lit til at julehandelen skal bringe klingende mynt i kassen. Men vil den fylles opp nok?

Flere nettbutikker har etter lavt salg i begynnelsen av året satt sin lit til at julehandelen skal bringe klingende mynt i kassen. Men vil den fylles opp nok?

Flere av e-handeletjenestene har slitt i lengre tid med å få til en tilfredstillende omsetning. Og mange av tjenestene er avhengige av et vellykket salg foran den kommende høytiden, for å bevise for både kunder, leverandører og eiere at de har livets rett. Noen er sågar så hardt trengt opp i et hjørne at uten et godt julesalg, vil butikken neppe få oppleve enda en adventstid.

Fra USA, som normalt ligger litt foran oss her i Norge når det gjelder Internett, har det kommet en del motsigende analyser. Først kom det signaler om et svakt salg og det så ut til at brukerne likevel ikke ville foreta sine slips- og tøffelinnkjøp via cyberspace. Men i midten av november kom det en ny analyse som viste en stigende trend for handelen. Og man tilskriver dette at handelen over Internett vil ligge noe etter ordinær butikkhandel, da det ofte er impulshandel og travle pappar som preger handelen mest. Men er nordmenn og amerikanere like i så måte?


Her i digitoday.no vil vi sette søkelyset på nettopp julehandelen på nett. Vi vil se på flere side av saken, og kommer tilbake i neste uke. Men vi vil gjerne også vite hvordan du som en potensiell kunde vil gjøre dine innkjøp foran høytiden. For vi vil finne ut om det er realistisk å forvente seg at julehandelen bli så god som man håper bak de virtuelle handlevognene, eller om vi kan oppleve en massedød blant e-handelsmennene til neste år.

Ta deg derfor tid til å svare på vår uoffisielle spørreundersøkelse under:

Skal du handle julegaver på nettet?
JA, helt sikkert
JA, sannsynligvis
NEI, julegaver kjøper jeg i butikken
VET IKKE, det er lenge igjen til jul


Følg med i neste uke når vi gjør en oppsummering av undersøkelsen, sammen med en fyldigere analyse av livet rundt de norske e-handelstjenestene.

Til toppen